قیمت ارز نیمایی بر بازار فولاد چه اثری دارد؟

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، با اینکه در یک ماه گذشته بازار مقطع های فولادی داخل بخش افتی نرخ قیمت شده بود و داد و ستد این کالاها بعد از هفته ها تب و تاب به آسایش رسید است، مجدداً از روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه این بازار گرفتار تب و تاب شد. این دفعه علت برهم خوردن آسایش بازار مقطع های فولادی رشد قیمت ارز نیمایی بود، به این شکل که این بازار رشد ۳۵۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم میلگرد را امتحان کرد. قیمت برش های طویل فولادی در بازار آزاد در هفته قبل جریان تقریبا نسبتا مستحکمی داشت؛ به علت افزایش قیمت ارز نیمایی قیمت پایه نرخ این کالاها در رینگ داد و ستدی بورس کالا صعود کرد، به طوری که قیمت پایه بورس میلگرد در بورس کالا با قیمت این کالا در بازار آزاد همسان شد. هرچند این رویداد سبب شد که توجه زیادی از این عرضه ها نشود، ولی همین مسئله سبب ایجاد ذهنیت رشد نرخ در بازار آزاد بود که این مسئله در هفته کنونی خود را در بازار آزاد نشان داد. در ادامه روز قبل دوباره قیمت ارز نیمایی زیاد شد و با دقت به تداوم جریان رشدی قیمت نیمایی با هدف نزدیک شدن به قیمت دلار آزاد، پیش گویی می شود که قیمت اساسی داد وستد شمش و برش ها برای هفته کنونی نسبت به قیمت هفته پیش رشد داشته ؛ بنابراین همین پیش گویی سبب شد که قیمت مقطع های فولادی در بازار آزاد قبل از سررسید ، رشد پیدا کند ؛ به طوری که نرخ میلگرد سایز ۱۶ در بازار آزاد از ۹ هزار و ۲۵۰ تومان در روز چهارشنبه به ۹ هزار و ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. در حقیقت افزایش قیمت ارز نیمایی سبب حضور دوباره دلال ها واسطه گران در این بازار شد. به بیان پرکاران بازار مقاطع، علی رغم هفته های قبل که در بازار مقطع ها خریداری نبود، افزایش قیمت ارز نیمایی و پیش گویی تداوم این مسیر صعودی سبب شد که درخواست برای این کالاها رشد پیدا کند. همینطور باید چشم به راه بود که مشکلات بوجود آمده به داد و ستد شمش و میلگرد در بورس کالا هم انتقال یابد و این بازار هم پس از چند هفته آسایش دوباره بر هم ریزد. سایه قیمت نیمایی تقریبا غالب بازار های محصولی در بورس کالا را تحت تاثیر قرار داده است و بازار فولاد هم از این مسئله جدا نیست. این گردش صعودی قیمت نیمایی ارز راهی به غیر از تداوم رشد نرخ ها را در بر ندارد و قادر است باز هم این راه افزایشی را دنبال کند. به هر حال تکانه های قیمت آزاد ارز قادر است باعث ورود دارایی های جدیدی به بازار فولاد شود که گاهاً از این بازار بیرون آمده بودند و همین داده آینده ای درههم را برای صنایع فولادی رقم میزند؛ هرچند امکان افزایش نرخ ها بدنبال تغییر قیمت ارز از طرف خیلی از داد و ستد گران پذیرفته شده است و رچند قیمت های اصلی در بورس کالا هم اینچنین یقینی را در بردارد.

 

برچسبها: آهن آپ میلگرد


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴