لزوم بازار به بازرسی نرخی

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ،صنعت آهن و فولاد، از صنعت های خیلی پر اهمیت و تامین‌ کننده ماده اولیه و مهم خیلی از صنعت ها مانند کشاورزی ،خودرو سازی، نظامی‌، لوازم خانگی ،مسکن، راه ‌سازی‌ و ... است و نرخ تمام‌ شده در این صنعت در زیاد شدن یا کم شدن مخارج همه صنایع وابسته و پایین‌ دستی تأثیر مستقیم دارد. نرخ تمام‌ شده خودرو، لوازم خانگی ، ماشین‌ آلات کشاورزی و خیلی از محصولات تحت تأثیر نرخ آهن و فولاد عوض می شود و در وضعیتی که توان خرید و نیروی اقتصادی مردم تا مقدار بسیارافت کرده است، گرفتن سیاست مطلوب در نرخ گذاری آهن و فولاد خیلی ضرورت دارد. می بایست با توضیح برنامه و افقی معلوم برای مصرف و نرخ گذاری این کالاها، از زیاد شدن نرخ در صنعت هایی که در ادامه این چرخه هستند ممانعت شود. اگر نرخ ها آزاد شود اثر آن با زیاد شدن خیز محصولات وابسته خود را نشان می‌ دهد و اگر امری باشد مسائل دیگری را در پی دارد. بازار فولاد می بایست به‌ خود فولادی ‌ها داده شود و دولت هم به‌ عنوان نظارت کننده نرخ ها را بررسی کند تا کار از چار چوب اصلی بیرون نرود. اگر نظام عرضه اصلاح و آهن و فولاد از روش عرضه کنندگان حقیقی دارای جواز کسب از اتحادیه عرضه شود، به طور قطعی می ‌توان کنترل زیادتری روی نرخ ‌ها و میزان عرضه داشت. یکی از عامل های اثرگذار در بوجود آمدن بی نظمی در نرخ ها و مداخله بعضی افراد در این حیطه، این می باشد که همه ی سرپرستانی که در چرخه فولاد هستند از نظام عرضه پیروی نمی‌ کنند. می بایست تولید کننده، عرضه ‌کننده و شاهد، هر یک به کار خودشان بپردازند. افسوس در حال حاضر در هم شدن عمل در این بخش زیاد است و حیطه های دیگر در بخش عرضه مداخله می‌کنند.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۲۱