مروری بر بازار ورق

ورق


بر اساس آمار های اعلامی حیطه ورق از تمام کشور در هفته پیش،  نرخ ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر روز شنبه در اصفهان ۹۵۰۰۰ ریال و در اهواز ۹۳۰۰۰ ریال بود که تا پایان هفته در اصفهان به ۹۷۰۰۰ ریال رسید ولی در اهواز وجود نداشت و با دقت به جریان افزایشی نرخ ارز کارشناسان بر این اعتقادند که رشد نرخ ورق گرم دور از توقع نمی باشد. ورق های مبارکه ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه ۹۵۱۱۳ ریال نرخ داشت که تا چهارشنبه تقریبی ثابت ماند با دقت به افت نرخ ورق ضخامت ۱۲ و ۱۵ میلیمتر متوسط نرخ روز چهارشنبه به ۹۴۸۷۵ ریال رسید.
فولاد مبارکه در هفته پیش آغاز به عرضه گسترده ورق در بورس فلزات کرد و با قیمت ثابت حجم گسترده ای از ورق های گروه B و C  را عرضه نمود. این کار به آسایش بازار ورق یاری کرد اما با اهمیت ترین عامل ثابت بودن بازار ورق شاید درک متقابل میان کارخانه ها و وزات صمت باشد. ورق کاویان نیز در هفته پیش بازار ساکتی را سپری کرد و با کمی کاهش نرخ مواجه شد که متوسط نرخ آن در روز شنبه که ۹۵۲۵۰ ریال بود که در روز های آینده به ۹۴۵۰۰ ریال افت کر. ورق های اکسین نیز تجربه ورق های کاویان را طی کردند و از متوسط نرخ ۱۱۹۳۷۵ ریال به ۱۱۷۲۵۰ ریال افت کردند. 
ورق سرد در هفته ی پیش با کاهش نرخ مواجه بود و متوسط نرخ آن در  روز شنبه ۱۶۷۰۴۵ ریال و در روز چهارشنبه به ۱۶۶۳۶۴ ریال افت نمود. دلیل این کار افت نرخ ورق ۱ میلیمتر به بیشتر بود که در حقیقت تاثیر پذیر از پایین آمدن نرخ ورق گرم است. ورق گالوانیزه جریانی شبیه سایر ورق ها را سپری کرد و از ۱۴۷۶۲۰ ریال به ۱۴۶۴۰۰ ریال افت کرد که دلیل اصلی این کاهش نرخ، پایین آمدن نرخ ورق گرم بود .

برچسبها:ورق


منتشر شده در دوشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۴۹