مسئله نرخی در بورس کالا

از اولین روزهای سال کنونی بازار فولاد، با مسئله شفاف نبودن در جریان پیدا کردن نرخ فرآورده های میانی و مقطع های طویل فولادی دست و پنجه نرم ‌کرد. تأخیر در تصمیم‌ گیری شرکت کارگزار ، برای مشخص کردن و تکلیف رخدادهای بازار فولاد مانند سیگنال‌ های مؤثر بر پریشانی های ایجاد شده در میان بازاری ها شد. متاسفانه نتیجه این وقفه در تصمیم ‌گیری به غیر از افت نقدینگی و توزیع نشدن مکفی مواد اولیه، برای صنعت فولاد نبود. وحشت درخواست کنندگان از این مسئله های نرخی بوجود آمده در بورس کالا با محوریت شمش فولادی، درخواست های پرشوری را همراه داشت که ناخودآگاه به پریشانی بازار ختم می‌شود. به گفته متخصصان در بازار فرآورده های فولادی، موضوع اساسی در میان خریداران، آشکار نبودن سقف نرخ ها و اما و اگرهای مرتبط به پذیرش معاملات در اتمام روز دادوستدی در بورس کالا بوده است. این موضوع باعث شده که برای عقب نماندن از کاروان، بعضی ها چند تقاضا آن هم با ارقام مختلف نرخی، تثبیت کنند تا در آخر پیروز شوند کالای موردنیاز خود را از بورس کالا تأمین کنند. در صورتی که این کار درخواست غیر حقیقی را در بورس کالا تشکیل می‌دهد که به گونه ای به بازار آزاد فولاد هم انتقال پیدا کرده است. به بیان ساده‌ تر زمانی که به جای یک تقاضا دو هزار تنی و درخواست حقیقی ، هشت هزار تن درخواست در هنگام چند تقاضا تثبیت می‌شود آن هم به این امید که بلکه یکی از آنها راناظم بازار تأیید کند به این صورت ناگهان نظاره گر تثبیت درخواست های خیلی زیاد برای بعضی از کالاها رخ داده است. خرج وقفه در تصمیم‌‌ گیری و عملی کردن آن تصمیم، پیامدهای خوبی برای بازار فرآورده های فولادی به دنبال نخواهد داشت.


منتشر شده در شنبه، ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۴۰