مسئله های نتیجه از صادرات آهن و فولاد

به گزارش آهن آپ ، در پی  افت صادرات ۳۹ درصدی فولاد در چند ماهه امسال و ۲۱ درصدی در ماه های قبل، رئیس کمیته تولید کنندگان فولاد ایران رشد درخواست داخلی را مهمترین علت در افت صادرات دانسته که به دنبال محدودیت های وزارت صمت عرصه افت تقریبا ۴۰ درصدی را مهیا کرده است.

در صورتیکه بیشتری  از کارشناسان از محدودیت صادارت آهن و فولاد و مسئله های نتیجه از آن اعلام استرس کرده و علت آن را مصوبه هایاین مدت وزارت صمت می دانند که رئیس کمیته تولید کنندگان فولاد ایران دلیل افت صادرات نه فقط مصوبه های اخیر وزارت صمت دانسته بلکه اعتقاد داردمهمترین علت افت صادرات، رشد درخواست داخلی است.

هدف گذاری تولید ۳۳ میلیون تن فولاد در امسال  نه فقط دلیل تراشی اقتصادی دارد بلکه به دلیل درخواست داخل تونایی تولید ۴۰ میلیون تن نیز مهیا  است.کارشناسان بازار آهن  با تذکر به این که علت های متفاوتی در افت صادرات دخالت داشته است مانند رشد درخواست در محصولات فولادی، رشد تولید خودرو، پیشرفت تولید خط لوله نفت و گاز، مصرف ورق برای سازه ها و پروژه های ساختمانی مانند  اصلی ترین علت های افت صادرات بوده است.

از این جهت شیوع همه گیر کرونا از دیگر مانع های صادراتی می توان دانست محدودیت های بین ‌المللی و قانون هایی که وزارت صمت برای صادر کنندگان مشخص کرده، صادرات را تحت شعاع قرار داده است. قانون ها و مصوبه های جدید، برای صادرکنندگانی که برای کالاهای خود تا سه ماه آتی برنامه ریزی می کنند ، اشکال تراشی کرده و جریان صادرات را با افت روبه رو می سازد و این مسئله ، بازدارنده انجام گفت و گو خواهد شد.

اگر چه محدودیت ها در پیشرفت بازارهای صادراتی بی اثر نیست اما صادرکنندگان باید در حیطه بازار یابی بین المللی خود را تقویت کرده و به دنبال بازارهای جدید باشند. بعضی کارشناسان بازار آهن اعتقاد دارند ، در بعضی وضعیت ها ، احتیاج داخلی حقیقی نبوده و قسمتی دروغین است و بعضی اشخاص منفعت طلب برای بی ‌اهمیت نشدن سرمایه‌ شان در مقابل خرید داخلی اقدام کرده و یا در بعضی فرصت ها بار ها را در انبارها نگهداری کردند همین مسئله متنهی به از دست دادن بازارهای صادراتی شده است.

برچسبها:آهن آپ  


منتشر شده در پنج شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۰