مشخص کردن حداقل و حداکثر نرخ ها

به گزارش آهن آپ ، موضوع های تخصصی کنترل بازار اول در کمیته تخصصی فولاد عنوان می ‌شود و بعد از این که موردها در کمیته بیان و به تأیید رسید، مصوبات را برای ستاد کنترل بازار میفرستند. تا هنگامی که ستاد کنترل بازار، مصوبات کمیته تخصصی فولاد را تأیید نکند، این مصوبات شایستگی اجراشدن ندارد. در نشستی که بتازگی در کمیته تخصصی فولاد شکل گرفت، چند مسئله مهم معین شد، اول در حیطه صادرات فولاد قرار شد که سدها در این راه تشکیل نشود و صادرات ورق سرد و گرم بسته به تهیه احتیاج داخل باشد. در مورد شمش فولاد هم قرار شد، اول احتیاجات داخلی تهیه شود و بعد ازآن صادرات صورت بگیرد. این مسئله سبب می‌شود که سهمیه بندی و مسئله فقدان ارز تا اندازه ای رفع شود و تا جایی که شاید در اعتدال نرخ ها هم اثرگذار باشد. در مورد مسئله ارز هم، یکی از مسائلی که خیلی تأکید روی آن شده، برگشت پول بدست آمده از صادرات چرخه فولاد است و هر بخشی که ارز بدست آمده از صادرات را به کشور برنگرداند، هرگز حق ندارد صادرات فرآورده های فولادی را انجام دهد. سهمیه‌ های بهین ‌یاب با قصد پاک کردن درخواست های دروغین و آشکار سازی درخواست های حقیقی ، باید مورد بازبینی قرار گیرد که این مسئله به تأیید رسید. پرکار شدن رینگ صادراتی بورس کالا مصوبه ای بود که به واسطه آن قسمت صنایع پایین دستی کالاهای خود را صادر و تهیه مواد اولیه خود را از راه رینگ صادراتی خواهند داشت. مسئله اصلی دیگر مشخص کردن حداقل و حداکثر نرخ ها در بورس کالا است؛ حداقل قیمت پایه شمش، نزدیک ۸۸ درصد میانگین هفتگی قیمت فوب صادراتی ایران در قیمت ارز نیما مشخص شده است و حداکثر نرخ متوسط هم میانگین هفتگی قیمت فوب صادراتی ایران است. امیدواریم با این موضوع ها نظاره گر کاهش ناآرامی ها از چرخه فولاد باشیم.

 

برچسبها:آهن آپ ورق


منتشر شده در دوشنبه، ۰۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۲۹