مشخص کردن نرخ عرضه و تقاضا در بورس

به گزارش آهن آپ ، تقریبا نیمی از تولید و مصرف فولاد ایران در حیطه فولاد تخت و از خانواده ورق می باشد. دراین چند ماه قصد به تعویض رویه فروش فولاد مبارکه بدون توجه به نظر کارشناسی این شرکت بزرگ که رهبر مطلق بازار ورق در کشور می باشد، سبب گشته این زمان بازار تماما از دست خارج شود و بنابراین امروز هیچ کس نمی داند چه رویدادی برای ورق

می افتد و هیچ مداخله ای هم نمی تواند مدیریت کننده بازار ورق باشد. بنابراین به اطاعت از نرخ ورق فولادی بقیه مقاطع فولادی هم تکان صعودی خود را شروع کردند.

افت ارزش پول ملی خود تحریک کننده صعودی است که این رشد قیمت ارز، هم به صورت واقعی در بازار ارز رخ داده و هم انتظار رشد متاثر از تجزیه بودجه ۹۹ و به ویژه کاهش چشمگیری پیش بینی شده از طریق اقتصاد دانان مورد توقع است. اضطراب، تلاطم، رشد افسار گسسته، افزایش بی اندازه، ترمز بریده شده نرخ ها و … لغاتی است که در این روزها زیاد می شنویم؛ نه فقط در بازار فولاد بلکه در هر بازاری که محصول در آن بر طبق نرخ های جهانی ارزش گذاری می شود؛ محصولاتی که ارزش صادرات دارد و یا جانشینی برای نوع وارداتی آن در توان بازار نیست. اما با اهمیت ترین عامل نرخ های نادرست و دستوری قبلی است. زمانی محصولی را که در بازار یک قیمت دارد در بورس با کمتر از یک دوم آن نرخ به عنوان قیمت اصلی عرضه می کنیم که خود این نرخ پایه مشخص نیست بر چه بنیادی گذاشته شده است، در دوران های رشد نرخ تعرض برای خرید به وجود می آید که قابل مدیریت نیست.
مدیریت بازار یک راه کار بیشتر ندارد و آن مشاوره با خود تولید کنندگان و پرکاران صنف است؛ مشاوره ای حقیقی برای اجرای سیاست های متاثراز تصمیم مشترک در بازار فعلی. باید ارگان مدیریت بازار اختیار کامل مشخص کردن نرخ عرضه و درخواست را به بورس کالا تحویل دهد و تمام محدودیت های صادراتی و عرضه دستوری با قیمت های غیر واقعی را باطل نماید و بر اساس قواعد بورس کالا نرخ گذاری برطبق حاشیه بازار و بهای جهانی صورت پذیرد اما سقف رقابت هم مانند گذشته با محدودیت روزانه همراه باشد و نرخ هر روز بر طبق نرخ به دست آمده روز گذشته مشخص شود.

برچسبها: آهن آپ ورق فولادی ورق

ورق فولادی


منتشر شده در دوشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۰۸:۴۵