مشکلات مسیر فولاد

برطبق گزارش تحلیل گران آهن آپ ، تحریم‌ های جدید اجرا شده از سمت دولت آمریکا محدود به یک دوره مخصوص نیست و کشور در حیطه های متفاوت سال‌ هاست که با این مسئله آشنایی دارد. در حیطه معدن و فولاد در خصوص شرایط  مشکلات در مسیر صادرات فولاد کشور، در زمان های قبل زمانی که شرکت‌ های بزرگ فولادی مورد تحریم‌ قرار می‌ گرفتند، یکی از راه‌ های مواجه شدن ما با این تحریم ‌ها، صادرات این محصولات از طریق شرکت‌ های کوچک‌ تر قسمت خصوصی بود که با قرار گرفتن نام این شرکت ‌های کوچک‌تر در فهرست تحریم ‌ها، این راهکار با مشکلاتی روبه روخواهد شد.
 علاوه بر این مورد، قرار گرفتن نام شرکت ‌های حمل و نقل دریایی و کشتی‌ هایی که در عرصه انتقال محصولات صنایع فولادی با ایران همکاری می‌کردند در فهرست این تحریم‌ ها، به هر صورت فروش فولاد ایران را با مشکلاتی دو برابر روبه رو می‌کند که البته این مشکلات در طرح رشد بهای حمل دریایی خودش را نشان می‌ دهد و نه توقف صادرات.
در خصوص مقام فولاد ایران در بازار‌های بین‌ المللی و اثر تحریم ها، فولاد ایران به علت کیفیت خوب و نرخ مطلوب، هم چنان در هر وضعیتی خریداران خود را در بین کشور های منطقه منا و جنوب شرق آسیا دارد و مشتریان خارجی به هیچ طریق نمی ‌خواهند آن را از دست بدهند اما مسائل به وجود آمده مربوط با تحریم‌ ها باعث می ‌شود تا خریداران خارجی از این مسئله سوء استفاده کرده و نرخ ارائه شده برای فولاد ایران کمتر از نرخ واقعی باشد، در نتیجه تحریم‌ های جدید توان چانه زنی قیمتی تولید کنندگان و صادر کنندگان داخلی فولاد را با رشد هزینه‌ های جانبی کم میکند. علاوه بر این، مسائل مرتبط به نقل و انتقالات مالی و پرداخت ها و همین ‌طور تهیه مدارک کشتیرانی بیشتر از قبل خواهد بود.

برچسبها:آهن آپ

فولاد


منتشر شده در پنج شنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۵۴