مقررات دشوار بازار فولاد

به گزارش آهن آپ ، آشفتگی در عوامل طبیعی و غیرطبیعی پیوسته بر فروش و عرضه محصولات در بازار نقش مهم و بنیادی را بازی می‌کند. از این جهت تغییرات باعث میگردد تا در رفتار با مقررات، آیین‌ نامه ‌ها و اقدامات اجرایی اصلاح صورت گرفته و براساس با آن برنامه ‌ریزی و استراتژی ها را معین کرد. زنجیره فولاد هم یکی از عواملی است که باید با دقت به نیاز روز برای آن تصمیم‌ گیری‌ های مطلوب گرفته شود.
شیوع ویروس باعث به خطر افتادن بیشتر بازارهایی که با فولاد سر و کار دارند میشود و این بازار را به علت افت عملیات ‌های ساختمانی و عمرانی به جهت کوچک شدن بازار چه در داخل و چه در خارج از کشور جلو میبرد. بازار داخلی فولاد و سنگ آهن ایران تاثیر پذیر از دو عامل تحریم و کرونا صدمه خواهد دید و باعث میشود تا تولید ناخالص ملی کم شود. 
در این وضعیت باید توقع داشت تا مقدار تولیدات در صنعت فولاد کم شود و از جهتی افت مصرف داشته باشیم. در این صورت سنجشی که برای پیشرفت بین قسمت معدن و صنایع معدنی تولید کنسانتره و گندله و راه ‌اندازی واحد های جدید برای تولید بود نابود میشود زیرا با انجام این عملیات در سال ۹۸ توانستیم به رکورد تولید ۲۶ میلیون تن برسیم و توقع داشتیم تا در سال جدید این مقدار به رقمی یشتر از ۲۹ برسد که به نظر می‌ رسد با وضعیت اکنون محقق نشود.
از این جهت باید دقت داشت که مقدار مصرف داخلی فولاد ما با وضعیتی که در آن قرار داریم ۱۰ میلیون تن خواهد بود و اگر بالاتر از این مقدار تولید داشته باشیم باید دلواپس صادرات محصول باشیم. یکی از بهترین‌ تدبیرهایی که دولت می‌تواند در سال ۹۹ به صورت غیردائم در کنار دیگر مرابطه ها برای عرضه و درخواست بازار داخلی کند را آزادی عمل برای صادرات زنجیره فولاد در صورت به وجود آمدن مسئله برای تامین منابع مالی دانست.

برچسبها: آهن آپ


بازار فولاد


منتشر شده در چهارشنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۵