ملاحظه بخش های فولادسازی برای تهیه ی مواد اولیه

 

آهن

به گزارش بخش خبر آهن آپ ، در هفته مختوم به ۳ آوریل، رویه نزولی موجودی سنگ آهن بندرهای چین با سرعت کمتری ادامه داشت. بخش های فولادسازی این کشور به خاطر وضعیت نابسامان بازار، با ملاحظه زیادتری در مورد تهیه ی مواد اولیه تصمیم گیری کردند. موجودی سنگ آهن در ۳۵ بندر چین در هفته مختوم به ۳ آوریل بعد از کاهش ۹۱۰ هزار تنی به ۱۰۶.۸۶ میلیون تن رسید، در صورتی که در هفته قبل از آن نزدیک ۱.۵۷ میلیون تن کاهش داشت. ذخیره ی این بندرها نسبت به زمان شبیه آن در سال قبل ۳۰.۴۴ میلیون تن پایین تر است. ذخیره سنگ آهن بندرهای چین به مدت ۸ هفته پشت سر هم افت کرده است. مهم ترین علت این مسئله، بهترشدن درخواست داخلی و افت واردات است. در هفته مورد نظر، میزان فرستادن روزانه سنگ آهن از بندرها با افت ۲۴ هزار تنی در مقایسه با هفته قبل از آن به ۲.۷۳ میلیون تن رسید. میزان بارهای خریداری شده بخش های فولادی افت داشت، ولی میزان دفعات خرید آن‌ها رشد داشته است. امیدواریم که سیاست‌های ملاحظه از طرف بخش های فولادسازی برای تهیه ی مکفی مواد اولیه به دنبال پیش گویی زیاد شدن واردات، سبب کم شدن بیشتر سرعت کاهش ذخیره سنگ آهن شود.

 

برچسبها: آهن آپ


منتشر شده در پنج شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ ۱۰:۰۹