میلگرد و تیرآهن بورسی ناتوان

بازارمیلگرد وتیرآهن

همانطور که روز قبل شاهد عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بودیم؛ روز قبل ۱۵۷ هزار و ۱۹۸ تن انواع محصولات فولادی مانند انواع مقاطع طویل فولادی و ورق گالوانیزه مخصوص لوازم خانگی عرضه شد که با حجم کل درخواست ۱۰۲ هزار و ۲۹۴ تن برابر ۶۵/۰۸ درصد از کل حجم عرضه مواجه شده است و حجم محصول خرید و فروش شده نیز به ۵۵ هزار و ۲۱۷ تن برابر ۳۵.۱۳ درصد از حجم کل عرضه رسید. 
از این بین، از حجم عرضه کل انواع تیرآهن یعنی ۴۱ هزار و ۷۲۴ تن؛ درخواست ثبت ‌شده به رقم ۷ هزار و ۵۸۷ تن رسید و حجم کل خرید و فروش شده در انواع این محصول نیز به ۵ هزار و ۱۹۲ تن برابر ۱۲/۴۴ درصد از حجم کل عرضه رسیده است. بر طبق آمارهای اعلام شده، از بین ۳۵ هزار و ۹۹۵ تن تیرآهن با طول عادی نیز حجم ۳ هزار و ۱۴۵ تن از آن برابر ۸/۷۴ درصد از حجم عرضه شده با قیمت متوسط متناسب پایانی ۱۱۶ هزار و ۳۲۰ ریال یعنی  ۰.۰۰۴ درصد بیشتر از نرخ پایه و  ۰.۴۱ درصد بیشتر در مقایسه به نرخ کشف ‌شده هفته گذشته خرید و فروش شد. 
همچنین روز قبل تمام حجم ۲ هزار و ۱ تن تیرآهن بال شیب‌ دار با قیمت متوسط متناسب پایانی معادل با نرخ پایه یعنی ۱۴۴ هزار ریال خرید و فروش شد و همچنین از بین ۳ هزار و ۷۶۸ تن انواع تیرآهن طول کوتاه فقط ۴۶ تن با قیمت پایه ۱۱۲ هزار و ۸۲۶ ریال مورد خرید و فروش قرار گرفت و بقیه عرضه این محصول به علت عدم درخواست به خرید و فروش منتهی نشد. از بین ۱۰۸ هزار و ۷۱۰ تن انواع میلگرد نیز حجم درخواست ثبت شده به ۹۳ هزار و ۷۸۲ تن رسید و از این بین ۴۹ هزار و ۲۰۰ تن آن برابر ۴۵/۲۶  درصد از کل حجم عرضه به خرید و فروش منتهی شد. 

  
بر طبق این آمار از ۹۸ هزار و ۸۰۰ تن میلگرد آجدار با طول عادی حجم ۴۸ هزار تن برابر ۴۸/۵۹ درصد از کل حجم عرضه به خرید و فروش منتهی شده است. نرخ متوسط متناسب انتهایی این خرید و فروش ها نیز به رقم ۱۱۲  هزار و  ۲۵۷ ریال رسید که در مقایسه به پایه فقط ۴۱۶ ریال بیشتر بود و در مقایسه به نرخ کشف ‌شده هفته گذشته  ۰.۷۸ درصد  رشد دارد. از بین ۳ هزار و ۴۱۰ تن سبد میلگرد مخلوط طول کوتاه نیز فقط ۲۰۰ تن از آن با نرخ پایه ۱۰۸ هزار و ۴۸۶ تن مورد خرید و فروش قرار گرفته است. یک هزار تن میلگرد کلاف ذوب آهن اصفهان هم با نرخ انتهایی متناسب ۱۳۳ هزار و ۲۵ ریال که در مقایسه به پایه ۱۲/۵۶ درصد رشد داشته است، خرید و فروش شد. ۵ هزار و ۵۰۰ تن سبد میلگرد ساده صنعتی تولیدی فولاد سپید فراب کویر نیز به دلیل نداشتن مشتری خرید و فروش نشد.از بین ۴ هزار و ۷۶۴ تن نبشی نیز فقط ۷۵ تن از آن معادل ۱/۵۸ درصد از حجم کل عرضه این محصول با قیمت پایه ۱۱۶ هزار و ۳۱۵ ریال خرید و فروش شد و ۴ هزار و ۶۸۹ تن نبشی بدون مشتری باقی ماند. 
همچنین از بین ۲ هزار تن ورق گالوانیزه لوازم خانگی کارخانه ورق خودروی چهار محال و بختیاری فقط ۷۵۰ تن آن با قیمت پایه ۲۱۶ هزار و ۳۴۹ ریال خرید و فروش شده است. گفتنی است روز قبل  عرضه‌ های ۱ هزار و۲۷۶ تنی تیرآهن صبح پارسیان، ۱۸ هزار و ۴۰۰ تنی تیرآهن ذوب آهن اصفهان، ۲ هزار تنی تیرآهن طول کوتاه گروه ملی فولاد، یک هزار و ۱۲ تنی سبد تیر آهن طول کوتاه ذوب آهن اصفهان، ۲۵۰ تنی تیرآهن طول کوتاه البرز ایرانیان، سبد میلگرد آجدار ۳ هزار و ۳۰۰ تنی روهینا جنوب، ۵ هزار و ۵۰۰ تنی سپید فراب کویر، ۸ هزار و۸۰۰ تنی سبد میلگرد آجدار؛ یک هزار و ۲۰۰ تنی سبد مخلوط گروه ملی فولاد، ۴ هزار تنی میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان، ۲ هزار و۸۶۰ تنی  میلگرد آجدار سپید فراب کویر و همچنین ۲ هزار و ۲۶۴ تن نبشی شرکت‌های مختلف به دلیل نداشتن مشتری به خرید و فروش منتهی نشدند.
برچسبها:ورق گالوانیزه  تیرآهن میلگرد آجدار میلگرد ساده


منتشر شده در شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۵۹