نابرابری درنرخ گذاری بازار فولاد

بازار فولاد

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، حقیقت های این روزهای بازار در تضاد جدی با سعی برای رسیدن به مدیریت نرخی است و بازار فولاد در حالی هفته گذشته را سپری کرد که همچنان با اما و اگرهای نرخ سازی‌ های امری یا سلیقه ‌ای همراه است. با وجود ایرادهای جدی از سوی بازاری ها و حتی سرپرستان بورس کالا، روند مشخصی عوض نشده و برای به کار بردن روش کشف قیمت قانون ‌مند صورت نگرفته است. به همین دلیل در هفته قبل بسته به دو هفته گذشته نظاره گر تایید نهایی اکثر توزیع های مربوط به شمش فولادی بودیم. به همین دلیل توقع می ‌رفت به دلیل تهیه مواد اولیه، تولید کالاهای میانی رشد کند و به پیرو آن، نرخ میلگرد و تیرآهن با کاهش تقریبی همگام شود ولی در حقیقت نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه رشد نرخ ها هر روز در میان فرآورده های فولادی در مدت این هفته آشکارا دیده می شود. اطلاعات تابلوی داد و ستد فیزیکی در بورس کالا بیان می کند، که بعضی از پرکاران بازار برای دوام داشتن در این پریشانی نرخی ایجاد شده ، نوآوری هایی انجام داده اند تا بتوانند از این رانت بوجود امده بدون بهره نمانند و در آهر داد و ستدها ، کالای مورد احتیاج خود را ازبورس کالا تأمین کرده و به نوع دیگر دست پر از مسابقه ماراتن هرروزه خرید بوجود امده در بورس کالا بیرون بیایند.. نرخ سازی ها و تایید نشدن های پشت سرهم این روزها در بازار فولاد که با عذرهای نابجای مهارقیمت محصول نهایی و پشتیبانی از صنعت فولاد انجام شده ، سبب رشد نرخ های بازاردرروزهای پس از آن شده است. رشد هر روز نرخ ‌ها نتیجه درخواست های بی حساب و کتابی است که درپی واهمه از تایید نشدن داد و ستد در بورس کالا رخ داده و سفته ‌بازی‌ های حاضر با رانت ‌های بزرگی که می‌توانست قسمت زنجیره تولید کنندگان صنعت فولاد شود هم افزون بر بهانه شده است.

 

برچسبها:آهن آپ نرخ میلگرد تیرآهن


منتشر شده در یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵