ناراضی بودن مشتری در بازار فولاد

برطبق گفته های مسئولان بازار فولاد، متأسفانه تولیدکنندگان و پرکاران صنعت فولاد در کشور به  صورت مستقل رفتار می کنند و گویا وزارتخانه های مربوطه نمی توانند مخالف اقدامات و اشتباهات این تولیدکنندگان شوند زیرا اعتقاد دارند تولید کنندگان و پرکاران بازار فولاد در تمام کشور به صورت گروه های مختلف عمل می کنند.
  برطبق آمارها در طول سه سال قبل، نرخ آهن از تقریبا دو هزار تومان به حدود هفت هزار تومان رسیده است، مدیران فولادی دلیل رشد نرخ ها را رشد قیمت دلار و مباحث دیگر اعلام می کنند، ولی آیا می شود که یک محصول تولید داخل به این اندازه در اثر این مشخصه ها باشد. از این جهت قطع صادرات فولاد به خارج از کشور تکنیک مدیریت نرخ فولاد در بازار داخلی ارائه می شود که بی تردید اگر صادرات فولاد قطع شود، بازار به راحتی می تواند در عرضه و درخواست به برابری برسد ولی در وضعیت فعلی صادرات فولاد باعث شده که بازار داخلی با کاستی مواجه شده و هر روز با رشد نرخ ها روبه رو شود.
دراین سال ها شاهد بوده ایم که در حیطه های گوناگون این نوع تصمیم اثر بخش ترین نوع مدیریت بوده است به صورتی که هر زمان با کاستی مواد غذایی و محصولات کشاورزی در بازار داخلی روبه رو می شدیم، مسئولان فرمان قطع صادرات این محصولات را صادر می کردند تا با توزیع این محصولات در داخل کشور، نرخ ها به برابری برسند، اکنون این روش برخورد و راهبرد در باره محصول فولاد نیز باید اجرایی شود.
از طرف دیگر مسئولان وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید در مقابل تنطیم بازار مصالح ساختمانی به خصوص صنعت فولاد کشور اقدام کنند، حتما اگر این کار انجام شود، می توان به بهتر شدن شرایط بازار ساخت و ساز امیدوار بود.منتشر شده در سه شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۴