نامشخص بودن آینده فولاد

فولاد

طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ، در سال کنونی ، کشور بیشتر ازهروقت دیگری به تولید و صادرات زنجیره فولاد و بهائ بدست آمده از صادرات آن احتیاج داشته و در این ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را کرده است تا افزون بر کنترل بازار داخلی فولاد، اساس را برای صادرات هر چه زیادتر فرآورده های معدنی بدست آورد؛ افزون بر اینکه این چتر حمایتی بر سر تولید و صادرات صنعت های پایین دستی فولاد هم پهن خواهد شد. در روزهای قبل قریب به ۱۴۵ هزار تن شمش فولادی روی تابلو فیزیکی بورس کالا قرار گرفت. این حجم توزیع با دقت به توزیع نشدن های روزهای قبل و داد و ستدهایی که نهایتا به تایید ناظم بازار نرسید، مورد قبول است ولی می بایست به حجم درخواست بوجود آمده در بازار هم نگاه کرد چرا که با دقت به ورود میزان زیاد نقدینگی به بازار فولاد بوسیله دلالان، شناسایی درخواست حقیقی از درخواست سفته بازی، بغرنج است. طبق بیانات پرکاران بازار در سال کنونی نقشه های عمرانی چشمگیری که توانایی ایجاد حرکت در بازار فولاد را داشته باشد، تا حالا ثبت نشده است. بعضی از متخصصان بر این باورند که نقدینگی جاری شده به بازار فولاد باعث این خرید های پیاپی با نیت دپو کردن کالاها به امید زیاد شدن نرخ ها درآینده شده است. بعضی دیگر نا معلوم بودن شیوه های یافتن قیمت در بورس کالا و تشکیل رقابت های سنگین برای رسیدن به مواد اولیه را علت اینگونه پریشانی هایی می دانند. قبل از آن که بخواهیم بین این دو عقیده داوری کنیم می بایست فضا سنگین و پریشان بین پرکاران بازار که برگرفته از اختلاف قیمت های شگفت و بی سابقه در بازار آزاد و نرخ های اصلی در بورس کالا است را مورد بررسی قرار دهیم. در صورتی که این فاصله نرخی رویه رشدی پیدا کند و افزایش نرخ ها دنباله دار شود، توقع می رود که در آینده ای که خیلی دور هم نیست صنعت فولاد از حرکت می ایستد.

یرچسبها:آهن آپ


منتشر شده در یکشنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۹