نرخ گذاری امری در بازار آهن و نتیجه ی نامطلوب آن

بازار آهن

 

براساس بررسی های بخش خبر آهن آپ،یدنبال نرخ گذاری در بازار آهن، بعضی افراد  به خاطراینکه کالا را با قیمت کم تری خریداری کنند ، با بهانه تولید زیادتر فولاد مبارکه اصفهان را در  فشار می گذارند. بعضی هم وزارت صنعت و معدن و تجارت را در تنگنا می گذارند  تا شاید بتوانند مواد اولیه را با قیمت های پایین تری بسته به بازارهای جهانی بدست بیاورند.

بعضی از متخصصان معتقدند که بازار سرمایه همیشه  درباره ی  به راه افتادن بعضی  از وقایع در صنعت های پایین‌دست فولاد و بوجود آمدن حاشیه هادر محیط مجازی که دم  از محدودیت کالا در بازار فولاد می‌زنند، اطلاع می‌دهد. همینطور متخصصان معتقدند که نمی شود با دستوری کردن اقتصاد، کالای با قیمت پایین تر بدست آورد.

تجربیات قبل در بازار فولاد بیانگر این است که هرگز نرخ گذاری دستوری نتایج خوبی دنبال نداشته‌است. بعلاوه، این موضوع می‌تواند رانت‌های زیادی را برای بعضی ها در پی داشته باشد.

در شرایط فعلی  شنیده هایی از نبودن مواد اولیه، بهتان افت توزیع و همینطور توزیع کنندگان فرآورده های  فولاد مبارکه در بازار به گوش می رسد. در باره ی این موردها  می بایست گفت که مجتمع فولاد مبارکه برای جلوگیری از گرانی، حجم توزیع خود را بسته  به زمان مشابه در سال گذشته زیاد کرده است. با این وجود، بعضی ها در پی خرید مواد اولیه با نرخ پایین  هستند تا آن را در بازار آزاد با نرخ زیادتر از خرید بفروشند و از این راه  بهره زیادی بدست بیاورند. به این صورت، این گروه از افراد با غرض بد خود سازمان های بخش والاتر را برای فروش ارزانتر فولاد مبارکدر تنگنا می گذارند.تا تغییرات در بازار دلار بوجود بیاید، این دسته از افراد  شروع به بوجود آوردن حاشیه ها می‌کنند تا با خرید قرآورده ها با نرخ ارزان، بهره خوبی بدست بیاورند و به این صورت رانت بوجود بیاورند.

به همبن دلیل به خاطر تغییرات  ارزی این مدت، دسته های ذکر شده در پی بدست آوردن بهره برآمده  از فاصله نرخی بوجود آمده  تحت تاثیر قیمت ارز هستند. اگر برطبق تولید کشور هیچ فقدانی در حیطه فولاد و استفاده صنعت های  پایین تر نیست پس هم اکنون ، شرایط داد و ستد فولاد خوب به نظر می‌رسد و اگر رقابتی هم در نرخ ها دیده می شود، گرفته شده از درخواستی است که تحت تأثیر کشش ایجاد شده است.

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در شنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۲۴