نسخه تازه نقشه کامل فولادی

رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: تمام نسخه تازه و به روز شده برنامه جامع فولادی مصوب شده و قرار است این نسخه از طرف همه ذینفعان مخصوص و دولتی به اجرا در آید. به بیانیه روابط عمومی سازمان ترقی و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد عزیزپور، رئیس هیئت عامل ایمیدور در جلسه پایش برنامه ریزی کامل فولاد گفت: تمرکز بر تعادل چرخه فولاد از کشفیات تا تولید شمش از هدف های انجام طرح کامل فولاد بوده و با انجام آن منافع ذینفعان محیا خواهد شد. وی اضافه کرد: انجام این طرح سبب می شود تا سرمایه گذاران قادر باشند با بکارگیری تمام گنجایش های قانونی ( اسناد بالا دستی، سند راهبرد ملی، قوانین موجود، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها، بخش دولتی، تشکیل ها و ...)، دست به سرمایه گذاری زده و به این وسیله از تلف شدن سرمایه ها خودداری خواهد شد. غریب پور با اعلام اینکه برنامه جامع فولاد در چارچوب استفاده از قدرت داخل، با اولویت بومی سازی مورد توجه قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: این طرح با دقت به صرفه جویی قابل توجه ارزی، مسئله قطعه سازی و ماشین سازی در صنعت فولاد تا دوره بومی سازی کامل، درمدت یک دوره زمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی اضافه کرد: با درنظر گرفتن واردات سالانه نزدیک ۵۸۰ هزارتن ورق فولادی، قرار شد مجری برنامه کامل فولاد، گنجایش بخش های داخلی بومی سازی این نمونه تولیدات را بررسی و مشخص کند. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی هم فرمود: بیشترین مسئله در این صنعت، ارائه مجوز تولید بخش های های فولادی بدون درنظرگرفتن مواد اولیه است. امروز اگر سرمایه گذار آگاه شود، مجوز ساخت بخش کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی داده می شود اما پیمانی برای تهیه مواد اولیه آن وجود ندارد که این موضوع قابل توضیح نیست. وی اضافه کرد: یکی از اصلی ترین قسمت های صنعت فولاد، موضوع بخش تحقیق و ترقی است و در برنامه کامل فولاد ملاحظه شده و با دقت به اینکه دیوان بزرگ فولاد در کشور تشکیل شده، برای قطعه سازی، به روز رسانی و کامل کردن آن، ایمیدرو باید به عنوان اصلی ترین وظیفه اقدام کند. وی افزود: در حال حاضر در ارسال مجوز های پیشرفتی ، می بایست به وضعیت و گنجایش های های کشور دقت شود.


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۱۳