نقش زیاد شدن قیمت ارز در بازار

رینگ داد و ستدی بورس کالا و بازار آزاد شمش و فرآورده های فولادی، هم زمان در مدت هفته های قبل مشکلات بی سابقه ای را نظاره گر بود. در صورتی که متخصصان نقش رشد قیمت ارز را در پیدایش این مشکلات قابل توجه ارزیابی می کنند، پرکاران بازار فولاد براین باورند ثبات نداشتن جریان عرضه شمش در رینگ ئائ و ستدی بورس کالا در رشد نرخ اثر مطلوبی داشته است. در برابر این ۲ بخش تولیدکنندگان پرکار در صنایع پایین دستی هم از مراعات نکردن کف عرضه از طرف قسمت میانی چرخه شمش ناراضی بوده و براین باورند افت عرضه عامل افت در بازار شده و صنایع پایین دستی برای نخوابیدن خطوط تولید به خرید شمش در بازار آزاد با نرخ های بالا مجبور هستند. داد های حساب شده هم بیانگر این حقیقت است که حجم رقابت برای خرید شمش هم به شکل افزاینده ای بالا رفته است ولی در این بین فولاد سازان هم علل خود را برای افت عرضه شمش نمایش می دهند. طبق گفته متخصصان بازار فولاد، از یک طرف همه از فولاد سازها توقع دارند با رشد عرضه شمش در رینگ داد و ستدی بورس کالا بازار داخل را به تثبیت برسانند و از طرف دیگر، با دقت به وضعیت ارزی، انتظار می رود که با پیشرفت صادرات، ارز آوری زیادتری بوجود آید. در این تحلیل ریشه های بحران بازار فولاد را می شود این طور بیان کرد که، نرخ شمش فولاد عرضه شده در داخل به مراتب از قیمت جهانی این کالا پایینتر است، درخواست کنندگان زیادی در این بازار حضور دارند در نتیجه هرچقدر عرضه بیشتر شود باز هم درخواست خرید زیاد می شود. رسیدن به اعتدال در این وضعیت امکان پذیر نیست. ستاد ساماندهی بازار و وزارت صمت نباید به این فکر کنند که افت بازار را با فشار بر چند شرکت می توان رففع کرد.


منتشر شده در سه شنبه، ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۴