نگاهی به بازار ورق

گزارشات ارسال شده از اصفهان بیانگر این است که قیمت ورق گرم ضخامت ۲ میلیمتر رول، در روز شنبه در برابرهر کیلو ۸۷۵۰۰ بود که تا چهارشنبه هفته قبل به عدد ۷۳۰۰۰  ریال هم رسید، این چنین ورق های گرم ضخامت ۳ تا ۱۵ میلیمتر روز شنبه ۱۰۳۵۰۰ ریال نرخ داشت اما تا چهارشنبه به ۸۵۳۷۵ ریال رسید. بر اساس سرشماری های اعلام شده از بورس فلزات در سال قبل آخرین نرخ فروخته شده ورق گرم B ۵۸۴۱۵ ریال بوده اما در امسال با گذشتن جریان کاهشی خود به ۵۲۱۶۰ ریال افت کرده است. ورق اکسین ضخامت ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر  روز شنبه ۱۰۶۶۰۰ ریال نرخ داشت اما تا چهارشنبه به ۱۰۰۲۰۰ ریال نزول کرد در صورتیکه نرخ های کمتر از این هم در بازار وجود داشت 

کارشناسان علت های افت قیمت ورق را در گفت و گوی نرخ و عرضه شمش و بقیه مقاطع عنوان می کنند ولی دانستن یک نکته درباره ورق بسیار قابل اهمیت است که آن، افت نرخ جهانی اسلب است. از این جهت فولاد مبارکه در سال قبل حجم بسیاری از اسلب تولیدی خود را صادر کرده است اما در امسال به دلیل بسته بودن بازارهای خارجی درخواست اسلب هم اینک رو به تنزل است. علاوه بر آنکه در هفته قبل شاهد بهتر شدن نرخ شمش بوده ایم اما جریان افتی اسلب همچنان ادامه دارد که  علت آن را در مصرف چندگانه اسلب می دانند که نه تنها ماده اولیه تولید ورق است بساکه تنها در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد که برای تولید اتومبیل و محصولات خانگی هم استفاده میشود.

درباره ورق های اکسین با دقت به وضعیت مخصوص تولید این کارخانه که هنوز با درخواست فاصله دارد آن چیزکه سبب افت نرخ تولیدات محصولات اکسین شده است را در رتبه اول می توان در کاهش نرخ اسلب و در رتبه دوم استرس صاحبان محصول از افت درخواست در بازار و نظارت های دولت بر این بازار دانست.

برچسبها:قیمت ورقمنتشر شده در دوشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳