هفته پژوهش در صنعت فولاد

چهارمین هفته آذر، هفته پژوهش و فناوری اسم گذاری شده است. این اسم گذاری با دقت به ارزش و وظیفه بسزای پژوهش در پیشرفت همه طرفه کشور صورت گرفته است.تأثیر پژوهش در پیشرفت کشورها آنچنان مهم است که به‌عنوان یکی از پارامترهای توسعه‌یافتگی مورد نظر قرار می‌گیرد. این هفته مجالی است که تلاش های پژوهشی به خصوص در حیطه صنعت بیشتر از قبل مورد دقت قرار گیرد.
همانگونه که چندین بار تکرار شده ایران از گنجایش های مخصوصی در حیطه معدن و انرژی بهره مند است؛ لذا پیشرفت اقتصادی کشور بر اساس فرم گیری و پیشرفت صنایع معدنی باید مورد دقت قرار گیرد. توسعه این صنایع و حضور موفق آنها در بازارهای جهانی در سایه پژوهش به مرحله عملی می‌ رسد و شاید به همین علت است که از همان اول ایجاد یک مجموعه صنعتی، بخش تحقیق و پیشرفت هم در کنار دیگر اجزای آن شرکت، شکل می گیرد.مثل اینکه اهمیت این قسمت و تأثیر گذاری آن در جریان تولید با پیروزی بر کسی پوشیده نیست. با این حال، گاه تحقیق و ترقی در صنایع ما آنگونه که باید و سزاوار پیشرفت است، مورد دقت قرار نمی‌گیرند.
انحصارگرایی در تولید، محدودیت در برقراری ارتباط بین‌المللی و ورود فناوری به کشور، یارانه‌های تولید که حیطه سودآوری تولید صنایع را بدون دقت به پژوهش و بهترشدن وضعیت تولید محیا می‌کند را می بایست از اصلی ترین عواملی دانست که مثل سدی در برابر پیشرفت این قسمت قرار گرفته‌اند.
منصور یزدی ‌زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان درمورد ابهت تحقیق و پژوهش در توسعه صنایع به‌ خصوص صنعت مادری مانند فولاد گفت: دستاوردها و آموزه‌های عملی نقشه های بزرگ می‌تواند  کمک کننده خیلی از متخصصان در دیگر صنایع کشور باشد. آموزه‌های تازه در فرم دانش می‌تواند در اختیار دیگران قرار گیرد و بدین شکل با ثبت و ضبط آنها افزون بر نگهداری و مممانعت از هدر رفت سرمایه‌های معنوی شرکت، حیطه پیشرفت و ترقی دیگر صنایع کشور را هم محیا کند. به‌طور طبیعی، انجام نقشه های بزرگ در صنایع اصلی حیطه تولید دانش نوین را محیا می‌کند. این دانش افزون بر منحصر بودن، حصوصیات بومی و در دسترس بودن را هم دارد.
وی اضافه کرد: صنعت فولاد و بخصوص شرکت ذوب آهن اصفهان، مادر صنعت اسم گذاری می‌شود، زیرا این مجموعه حیطه پیشرفت و ترقی دیگر صنایع کشور را محیا کرده است. وجود افراد آگاه و کار آزموده در این مجموعه بزرگ فولادی سبب انجام کارهای تازه و به پییروی آن تولید دانش برگرفته از انجام نقشه ها و طرح‌ها می‌شود.


منتشر شده در سه شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۲۰