همراهی سهامداران دربفرجام رساندن طرح زنجیره فولاد کردستان

به گزارش آهن آپ:

مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان تشریح کرد: خوشبختانه باهمراهی سهامداران شرکت صنایع فولاد کردستان سرمایه جمع شده تا45 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.که این امر،سبب می‌شود شرایطی را برای اجرای طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان طبق برنامه فراهم کند.

وی افزود:این اقدام منجر می‌شود ارزش افزوده در استان کردستان افزایش یابد ومنتج به اجرای پروژه‌های اکتشافی معدن، تشکیل معادن جدید و احداث کارخانه‌‌های بیشتر دراین زنجیره‌شود. این طرح در فروردین سال جاری عمل آمده است و تا سال 1405راه اندازی می‌شود، درحال حاضر پیمانکاران اصلی احداث طرح‌های فولادی در سایت‌های قروه و بیجار استقرار یافته‌اند و عملیات تجهیز کارگاه، خاکبرداری و تسطیح سایت و همچنین تهیه نقشه‌های مهندسی ساخت و اجرای فونداسیون‌ها نیز در جریان است.

وی افزود: عملیات احداث دیوار بتنی پیش ساخته و جاده پیرامونی سایت‌ قروه به صورت کامل پایان یافته و سایت بیجار با 50 درصد پیشرفت در حال انجام است.


منتشر شده در دوشنبه، ۰۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۰۵