وابسته نبودن فولاد به سایر صنایع

علاوه برهمه مسئله هایی که تحریم و محدودیت‌ های بین‌المللی برای صنعت کشور و به خصوص  صنعت فولاد به وجود آورده است، امسال از سال پیش، تولید فولاد بیشتری خواهد داشت. به صورتی که برنامه پرکاران زمینه فولاد این است که به هدف‌ گذاری تولید ۲۶ میلیون تن فولاد در سال ۹۸ دست پیداکنند.

 در حقیقت محاسبه هایی که در دست کارشناسان بازار فولاد قرار دارد بیانگر این است که تا رسیدن به این هدف‌ مشخص شده مسیر دوری در پیشرو نیست و حتماً برطبق برنامه ها، به این مقدار تولید دست خواهند یافت و تولید ایران در امسال به ۲۶ میلیون تن خواهد رسید. بنابراین اکنون، در حیطه صادرات فولاد نیز، بر اساس برنامه مشخص شده، تولید در حال انجام است و به مقدار صادراتی که برای امسال پیش‌ بینی شده است، خواهند رسید.

اکنون نکته قابل توجه آن است که صادرات کشور بر طبق ارزیابی های انجام شده در امسال به ۱۰ میلیون تن نیز خواهد رسید و در سال جدید میتوانند به این مقدار از صادرات دست پیداکنند. این محاسبه ها همه در زمانی محقق شده است که کشور در تحریم قرار داشته و به‌ ویژه صنعت فولاد ایران، از صنایعی بوده که از سمت ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم ‌ها قرار گرفته بود.

 با این وجود این هدف‌ گذاری‌ ها با همه محدودیت ‌ها انجام شده است و این نشان می‌ دهد که صنعت فولاد، یک صنعت بومی برای کشور است و در حقیقت وابستگی به خارج از کشور ندارد و استرسی هم از جهت محدودیت‌ های بین ‌المللی به چشم نمی ‌خورد. از این جهت می توان گفت تنها وابستگی که در موضوع فولاد وجود دارد، در حیطه الکترود است که برای حل این مسئله نیز، راهکارهایی ارائه شده که الکترود در داخل نیز تولید شود و این امیدواری وجود دارد که مرحله اول آن هم، تا انتهای سال راه ‌اندازی شود.


منتشر شده در پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۴۷