وضعیت نا آرام بازار فولاد

برطبق گزارش تحلیل گران آهن آپ ، آنچه در اقتصاد و قسمت خصوصی و به دنباله آن در بازار فولاد می گذرد متاثرازعدم اطمینانی و استرس پرکاران زمینه فولاد در مقایسه  به آینده است.این یک حقیقت است که بازار فولاد دراین روز های بیشتر از آن که بر اصول داده های بنیادین و حقیقی حرکت کند بیشتر سراغ حدس و گمان هایی می رود که از پایه و اساس مشخصی برخوردار نیست.

به گفته کارشناسان بازار فولاد، این عدم اطمینان یک مفهوم کلی بوده که از عدم اعتماد و کم شدن امید در سرمایه گزاری در این حیطه به وجود آمده است و زمانی که اقتصاد به وضعیت نا مطمئن می رسد قعر دید پرکاران اقتصادی افت پیدا می کند و تصمیم گیری ها غیر معقول و سخت تر می شود. حتما نقش قانون ها، مقررات و تصمیمات بد بی اثر نبوده و باعث نابودی تمامی فعالیت های حیطهه صنت خواهد شد. مسئولان باید در این حیطه برای تغییر رفتار حیث رعایت تعادل راه کاری بیندیشند، از این جهت باید نگاه پرکاران فولادی را با ایجاد هدف و سرمایه گذاری پیشرفت داده تا نتیجه خوب در پیشرفت این بازار داشته باشد.
بدین جهت بی دقتی به نظر کارشناسان و اجرای غیر اصولی بعضی قانون های دست و پا گیر را عدم سودمندی دانسته و نتیجه اجرای آن را باعث تجارت و خرید و فروش نا برابرانه  در بازار فولاد می باشد. بنا بر این وضعیت سخت تحریمی کشور و همچنین تغییرات و آشوب های غیر واقعی نرخ ارز و افت ارزش پول ملی و بی نظمی ورهایی نرخ های در یک میدان ناهموار هم تاثیرات خویش را در بازار فولاد گذاشته است و لازم به نظر می رسد. در این مدت زمانی حساس، کارگزاران و دست اندرکاران حیطه فولاد یا هر مسئول دیگر تصمیم گیر باید برای بهتر شدن و حل مانع های موجود کاری انجام بدهد.

برچسبها:آهن آپ


بازار فولاد


منتشر شده در پنج شنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۴۴