وظیفه معدن ها در پیشرفت اقتصادی

 

یکی از اصلی ‌ترین و بنیادی ‌ترین پایه‌ های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخیره های زیر زمینی کشور است. وظیفه معدن ها در افزایش اقتصادی هر کشوری کاملاً آشکار و استخراج از معادن کشور عامل مهمی ‌در پیشرفت و ترقی اقتصادی است چرا که معدن ها تهیه کننده مواد اولیه لازم خیلی از صنعت ها بوده و در امر بی نیازی صنعتی، تشکیل اشتغال مولد، رشد تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش مهمی دارند. همینطور با دقت به استقرار معدن ها در مناطق دور افتاده و کمتر رشد کرده کشورها، پیشرفت این معادن نقش بسزایی هم در ترقی و آبادانی منطقه های نامبرد، اشتغال ‌زایی، خودداری از مهاجرت و شهر نشینی خواهد داشت. براساس اطلاعات انتشار شده از سوی سازمان بین‌المللی کار، شغل هر نفر در معدن های سنگ‌آهن سبب بوجود آمدن ۱۷ شغل در صنایع مربوطه می‌شود. ایران به علت وجود منابع و ذخایر طبیعی (نفت، گاز و مواد معدنی) در ردیف کشورهای بی نیاز منابع طبیعی قرار دارد. به طوری که در رده‌ بندی کشورهای جهان از لحاظ مواد معدنی جزو ۱۵ کشور اول قرار گرفته است. طبق بررسی ها و آمارهای موجود، ایران دارای ۱۸ نوع از انواع مواد معدنی گوناگون و ۵۷ میلیارد تن ذخیره های احتمالی و ۳۷ میلیارد تن ذخیره های قطعی است. این ذخیره ها نزدیک ۷ درصد ذخیره های کلی جهان را شکل می‌دهد. بهای ذخایر معدنی ایران براساس تخمین های اولیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با برنامه‌ اکتشافی تازه تا یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار پیشگویی شده است. برخلاف وجود منابع سرشار مواد معدنی نقش معدن ها در اقتصاد کشور ناچیز بوده و براساس اطلاعات گففته شده سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک ۷ درصد است. سنگ‌آهن اصلی ترین قسمت معدنی ایران است که طبق بررسی مرکز آمار ایران نزدیک ۵۰ درصد ارزش افزوده قسمت معدن مرتبط به این قسمت است و از سویی ۶/ ۱۹ درصد اشتغال‌زایی قسمت معدن ایران متعلق به به معدن‌کاری سنگ‌آهن است.


منتشر شده در شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۸