پخش رانت در بازار فولاد

براساس گزارش آهن آپ ، مجلس و دو انجمن تولیدکنندگان فولاد و نوردکاران به اساس ‌نامه کنترل بازار فولاد عکس العمل نشان دادند. اساس نامه تازه دولت که با قصد کنترلی عرضه و درخواست چرخه فولاد تدوین شده با موجی از اعتراضات دنبال شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اخطار داد که انجام اساس نامه فولادی دولت، عاملی برای تشکیل امضاهای طلایی، توزیع رانت، افت صادرات فولاد و همینطور ریزش بازار سرمایه خواهد شد. 
مجلسی‌ها هم تشکیل امضاهای طلایی، پخش رانت نجومی و افت ارزآوری صادرات فولاد را از تبعات این دستورکارها  برشمردند و در این ارتباط پیشنهاداتی را عرضه کردند. ولی در مقابل انجمن نوردکاران فولادی در بیانیه‌ای با پشتیبانی از بخش نامه ای تازه فولادی دولت، بیان کرد با انجام این اساس نامه، رانت در بازار فولاد اندک خواهد شد. از طرفی دیگر، آخرین روز آبان‌ماه امسال، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مقررات «تنظیم عرضه و تقاضا درخواست چرخه فولاد» را اظهار کرد. در متن نامه‌ای که نهاوندیان به دو وزیر اقتصاد و صمت نوشت، ۱۹ ماده برای تنظیم چرخه عرضه و درخواست فولاد در ۵ قسمت «نرخ»، «تنظیم طرف درخواست»، «تنظیم طرف عرضه»، «صادرات» و «نظارت» تعریف شده است. ولی تصمیم تازه سیاست‌گذار درمورد صنعت فولاد، موجی از عکس العمل ها را در چند روز گذشته در پی داشته است. 
طیف مخالفان و موافقان اساس نامه فولادی هر کدام برای رد یا تا‌یید محتوا این مقررات علل خود را مطرح می‌کنند. مخالفان، دستورکار تازه فولادی،سیاست‌گذاران را مخالف صادرات و بر اساس نرخ گذاری امری می‌دانند و یراسن باورند این شیوه‌نامه پر از پیچیدگی، ایجاد‌کننده امضاهای طلایی و پخش کننده رانت است. در آن طرف  موافقان براین باورند این شیوه‌نامه با سازوکارهای بازار بورس به شفافیت نرخ ها و مخصوصاً رشد صادرات سبب خواهد شد. کنون در جدیدترین خبرها، موج تازه ای از عکس العمل ها نسبت به شیوه‌نامه کنترل بازار فولاد به پا شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتقادات و اشکالاتی را به آیین نامه فولادی دولت وارد دانسته‌اند و در برابر انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوه‌نامه تازه تنظیم بازار فولاد پشتیبانی کامل کرده است.

 

برچسب ها:آهن آپ


منتشر شده در چهارشنبه، ۰۵ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱