پرداختن به اسلب در پناه محدودیت ورق

براساس گزارش بخش خبر آهن آپ ، خرید و فروش اسلب از سال ۹۷ از رینگ داد و ستدی بورس خارج شد و مقرر شد تا این خرید و فروش بین خریدار و فروشنده صورت پذیرد. همین مسئله هم زمینه افت آشکار خرید و فروش اسلب را محیا کرد، زیرا در جریان فروش یک فرآورده خارج از بورس کالا احتمال پی جویی خرید و فروش به طور کامل امکان پذیر نیست. کنون در چند ماه قبل و با شدت گرفتن افت ورق فولادی در بازار داخلی، خرید و فروش اسلب مورد عنایت قرار گرفته است. در سایه نبود ورق فولادی نرخ این کالا افزایش شگفتی را سپری کرده  است؛ لذا ستاد کنترل بازار شروع به مشخص کردن کف عرضه برای تولیدکنندگان اسلب و ضرورت خرید و فروش در رینگ داد و ستدی بورس کالا کرده است تا به این صورت زمینه رشد تولید ورق فولادی محیا شود. بدیهی است تولید کنندگان ورق هم در ادامه، ناگزیر به عرضه ورق تولیدی خود در بورس کالا خواهند شد.

با این حال، عرضه اسلب در بورس کالا توجه تولیدگنندگان ورق را بدنبال نداشت   به این شکل که خیلی از عرضه ها خریدار نداشتند. در ادامه خیلی از پرکاران این حیطه با استناد به نبود درخواست برای خرید اسلب، خواهان برگشت خرید و فروش این کالا به رویه قبل از بورس کالا شدند. علل زیادی برای نبود درخواست برای خرید اسلب از بورس کالا ذکر می شود. مانند  اینکه بیشتر بخش های خریدار اسلب از نقدینگی مکفی  برای خرید اسلب بهره مند نیستند به همین علت بخش های ذکرشده بیشتردر فرم حق العمل کاری تلاش می کنند. به این شکل که شرکت واسطه ای مواد اولیه را از تولیدکنندگان اسلب خریداری می کند، آن را در اختیار بخش های تولیدکننده ورق فولادی قرار می دهد. در آخر هم به جای اسلب، ورق می گیرند. در نتیجه اینطور عملی گروه های تولیدکننده ورق که با مسئله تهیه نقدینگی مواجه هستند، قدرت استنرار تولید پیدا می کنند.

به این صورت امکان دارد  بشود این طور نتیجه گرفت که افت نقدینگی یکی از علل اصلی نبود درخواست برای اسلب در خرید و فروش بورس کالا است. در حقیقت خرید واسطه ای به منظور تشکیل زمانی برای تهیه نقدینگی است. در خرید مستقیم از بورس کالا، این مدت وجود ندارد؛ در نتیجه از تمایل برای خرید از بورس کم می شود. اگر چه تدابیری برای خرید مواد اولیه از بورس کالا تأمل شده تا این مشکلات رفع شوند؛ یعنی یک شرکت واسطه قادر است  از طرف بخش های تولیدی، ماموریت خرید اسلب را بر دوش بگیرد. برای آشکارسازی هرچه بیشتر، شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده کالای عرضه شده باید تعیین شود .

 

برچسبها:آهن آپ ورق


منتشر شده در دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۰۹:۱۰