پرکاران صنعت فولاد در فکر افزایش تولید

 

طبق بررسی های بخش خبر آهن آپ، بعضی از متخصصان اعتقاد دارند که حضور کشورهای دیگر در بخش بازار فولاد سبب می‌شود که رقیب های جدی روبروی کشورمان شکل بگیرد. این موضوع به عنوان هشداری برای پیشرفت تولید، ترقی و صادرات صنعت فولاد کشورمان منظورمی‌شود. تولید و صادرات فولاد بدست کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری و رشد صادرات فولاد بر کشور‌های همسایه انگیزه ای مؤثرمی‌باشد.کشورهایی مثل تایلند و دیگر کشورها بر افت میزان صادرات فولاد کشورمان در صورت رشد تولید داخلی، اثر شایسته ای خواهند گذاشت. اگرچه اثر آن را کنون در بازار فولاد کشورمان نظاره می کنیم. بر طبق همین موضوع، به طور طبیعی صادرات فولاد با موقعیت طراحی شده خیلی با ارزش است. در حالت ممکن، همه باید برای رشد توانایی صادرات تلاش کنند و برای فرآورده ای که ارزش افزوده زیاد دارند دست به کار شوند. اگرچه ممکن است به خاطر موقعیت سیاسی اقتصادی موجود خیلی دشوار باشد. با این وجود، با تلاش بیشتر می‌توان فزون بر حفظ صادرات با ارقام کنونی، طی پیش گویی زمان دو سال آتی، وضعیت را طوری که به سمت پیشرفت صنعت فولاد کشور نشانه گذاری شده است، عوض کرد. پرکاران اقتصادی و تحلیلگر مشکلات بین‌المللی فولاد عنوان کردند که می بایست سیاستی بدست گرفت که ما را به انگیزه ی مهم یعنی همان صادرات ۱۰ میلیون تن فولاد در دو سال آینده برساند. دگرگونی های فصلی یکی از موردهایی بود که توانست بر تغییرات نرخ فولاد جهان تأثیر بگذارد. تولیدکنندگان چینی و همینطور واردکنندگان آن، هر چند وقت یکبار به خاطر زیاد شدن آلودگی هوا مجبور به کم کردن تولید می‌شود. از طرف دیگر جدال تجاری چین و آمریکا هم در نرخ فولاد اثر داشته است.

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۲۷