پیش بینی مقام فولاد

برطبق گزارش تحلیل گران آهن آپ ، اکنون ایران در میان ۶۰ کشور جهان رتبه دهم تولید‌کننده فولاد را به خود تعلق داده و پیش ‌بینی شده با دسترسی به گنجایش ۵۵ میلیون تنی در ۱۴۰۴ به مقام هفتمین فولاد ساز جهان دست یابیم.
 انجمن جهانی فولاد در ۱۱ ماهه سال پیش، آمار تولید فولاد ایران را عدد۲۳میلیون و ۶۴۸ هزار تن ثبت کرد که به نسبت با تولید قبل که عدد ۲۲میلیون و ۴۵۲ هزار تن بود، رشد۳/ ۵ درصدی را نمایش می‌ دهد.

با دقت به توانایی‌ های نام برده، از جهتی هم سقوط ارزش ریال دراین چند سال  دلیلی محکم برای مزیت یافتن صادرات در بازارهای جهانی شد. این در وضعیتی است که به ریال هزینه شده است و به دلار درآمد کسب می شود.  بسیاری از کشورها به خاطر تشویق صادرات و ارز آوری و مثبت شدن تراز تجاری، ارزش پول ملی‌ شان را درمقایسه به بقیه ارز های معمول جهانی پایین نگه می‌ دارند. 

این ساختار ارزی کشور ما، در بسیاری جهت ها می‌تواند مهلتی برای پیشرفت صادرات و ارزآوری باشد.  در وضعیت تحریم، ادامه افزایش صادرات فلزات، در کنار افت صادرات نفتی، می ‌تواند اهمیت درآمد های ارزی صنایع فلزی را برای کشور بیشتر کند. اما اکنون با توجه به تهدید تحریم صنایع فلزات اساسی ایران از طرف آمریکا این مهلت ارز آوری می‌ تواند منتهی به آثار ناسازگار شود. 

صادرات فولاد ایران از میانگین یک‌ دهم درصد کل تجارت فولاد دنیا در دهه آخر به ۵/ ۱ درصد آن رسیده که این رقم افزایش بزرگی است. شاید این یک درصد در اندازه جهانی کم به نظر برسد، اما برای پیشرفت صنعت فولاد ایران کلیدی بوده است. توقف حکم کننده بر صنایع و بازار مسکن ایران، در کنار افت هزینه‌ های عمرانی دولت در طرح بودجه ۱۳۹۹ به این معنی است که درخواست های داخلی برای فلزات نمی‌تواند به‌ طور غیر منتظره ۳۵ درصد زیاد شود و جای بازار خارجی را بگیرد.

برچسبها:آهن آپمنتشر شده در سه شنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۴۹