پیچیدگی های شیوه نامه چرخه فولاد

به گزارش آهن  آپ ، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران از تهیه اساسنامه تعاونی کشوری آهن‌ فروشان اطلاع داد و فرمود: با دقت به این که پرکاران نظام توزیع فراوردهای فولادی در جلسات تدوین و رسیدگی شیوه ‌نامه حضور نداشتند، در حال جمع‌آوری مشکلات و دشواری های بخش های صنفی طی یک دعوت عمومی از آنها هستیم تا این موردها را در جلسه‌ای با معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بیان کنیم.
به گزارش خبرنگاران، از تصویب و ارسال شیوه‌نامه عرضه و درخواست چرخه فولاد موسوم به شیوه ‌نامه نهاوندیان دو ماه می‌گذرد، ولی از وقتی که این شیوه‌نامه در بازار فولاد عملی شد، پرکاران بازار آهن از وجود برخی پیچیدگی ها در آن سخن گفتند و بعضی اعتراض کردند که در این مصوبه منفعت های همه چرخه لحاظ نشده است و همواره گروهی از رانت و وضعیت های مخصوص برخوردارند.
در این میان ولی باید گفت با اینکه شیوه‌ نامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با نیت برابر کردم عرضه و درخواست و رسیدن مصرف ‌کننده به آهن و فولاد با قیمتی عادلانه تأمین شده، ولی به‌ نظر می‌رسد سیاست‌های این مصوبه و چگونگی تصویب و ابلاغ آن بدون در نظر گرفتن جایگاه قانونی اتحادیه‌های صنفی و نظام رسمی توزیع فرآورده های فولادی بوده است.
در این شیوه‌نامه، نظام توزیع آهن و فولاد که یک رکن اساسی بازار فولاد است، تا اندازه زیادی نادیده گرفته شده و در کنترل و تدوین آن حتی یک نماینده از توزیع‌کنندگان و اتحادیه‌های صنفی حضور نداشته است. در این بین البته توزیع‌کنندگان آهن نه تنها در شیوه ‌نامه دولت، بلکه در طرح پیشرفت و تولید پایدار چرخه فولاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به نوعی نادیده گرفته شده‌اند.
بر این اساس و با دقت به رویه تصویب دستورالعمل‌های گوناگون برای ساماندهی بازار فولاد در سال‌های اخیر می‌توان گفت که چند سالی است در سیاست‌گذاری‌های فولادی دولت و مجلس همه قسمت ها حضور ندارند و به شگلی حضور تولیدکنندگان فرآورده های فولادی در همه شیوه ‌نامه‌های پررنگ ‌تر است و نقش توزیع‌ کنندگان کمتر دیده می‌شود.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران با اعتراض به حضور ندئاشتن آهن ‌فروشان در جلسه های رسیدگی شیوه ‌نامه فولادی اخیر دولت به خبرنگاران گفت: توزیع‌کنندگان فراورده های فولادی وظیفه ای مهم در تعادل عرضه و درخواست بازار دارند، به همین دلیل پس از اینکه در جلسه های تدوین و رسیدگی شیوه ‌نامه از ما دعوت نشد، من تقاضا کردم در این جیطه جلسه هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور داشته باشیم.

 

برچسب ها: آهن  آپ


منتشر شده در دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹