چالش های موجود در صادرات فولاد ایران

صادرات فولاد ایران

بر اساس گزارش واحد خبر آهن آپ ، دور اندیشی شده که تا سال 1404 ازمقدار تقریبی 55 میلیون تن فولاد تولیدی، حدود 36 میلیون تن قادراست احتیاجات داخل کشور را تهیه کند. بعلاوه، 19 میلیون تن فولاد هم برای قسمت صادرات به دیگر کشورها در نظر گرفته شده‌است. تحقیقات بیان میکند که کلی ترین و مهم ترین هدف های صنعت فولاد ایران، دقت و متمرکز شدن به چشم انداز سال 1404 و رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد خام بدنبال دستیابی به جایگاه هفتم تولیدکنندگان فولاد جهان است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می دهند که مانع های داخلی و خارجی زیادی در سر راه رسیدن به این افق دخیل هستند. هر کدام از این مانع ها به گونه ای برای صادرکننده ها مشکل ساز شده‌است. در مکالمه با محمدرضا بهرامن، مدیر خانه معدن ایران در آستانه «دهمین دوره همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار»، بعضی از مشکلات صادراتی مقابل صنعت فولاد مورد مطالعه قرار گرفت. بعضی از صنعتگران معتقدند که فرآیند صادرات فولاد که جزو فلزهای راهبردی بحساب می آید ، به خاطر بعضی از سختی ها بسته شده‌است.

به نظر شما هم اینک چه مشکلاتی مقابل صادرات فولاد می باشد؟

براساس تحقیقات زیاد متخصصان ما دراین بخش، به این نتیجه رسیدیم که ، هم اینک لازمه برگشت ارز بدست آمده از صادرات به سیستم نیمایی، یکی از اصلی ترین مشکلات سر راه صادرکنندگان می‌باشد و همه ی حوزه ها را در برمی‌گیرد. از جانب دیگر، مسئله بعدی که از مشکلات با اهمیت صادراتی یحساب می آید، اجبار صادرات از بالین تولیدکننده می‌باشد که طبق آن فقط تولیدکننده قادر است صادرات انجام دهد. به اعتقاد متخصصان فولادی موضوع ذکر شده به آن علت بوجود آمده که به گمان زیاد پیگیری پول بدست امده از صادرات را برای دولتی‌ها آسان تر کند. در این زمینه اگر مسئله بازگشت پول ارز بدست آمده از صادرات رفع شود، این مشکل هم بی اثر خواهد شد.

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در چهارشنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ ۰۹:۰۹