چرخش نرخ ها به سمتی دیگر در بازار آهن

 

بازار آهن

طبق گزارش بخش خبر آهن آپ، متخصصان معنقدند که آسودگی و سکوت نرخی که در روزهای آخر هفته گذشته وجود داشت بیانگر این است که بازار فولاد در حال نزدیک شدن به نرخ های خرید است.به طور معمول داد و ستدهایی که هم اینک در بازار داخلی صورت می گیرد، تفاوت کیفیت و تفاوت نرخ زیادی با داد و ستدهای کنونی ندارد.بعیدنیست که در موقعیت دشوار کنونی، بعضی از مسائل مالی تاجران و کارخانه‌ها بسته به گذشته در جهت تولید و فروش متمایز شود. با این وجود، سکوت کنونی ایجاد شده در بازار می‌تواند ادامه داشته باشد. ممکن است دوام تقریبی نرخ فرآورده های فولادی بتواند برترین نمای نرخی برای بازار فولاد به حساب بیاید. با این حال، در آخر فقط رویه ی بازار است که برای همه تصمیم می گیرد. در این ایام فقط می‌توان رویدادهای بوجود آمده در بازار را تجسس کرده تا بلکه چشم انداز و پیش گویی درست تری از آینده بازار ترسیم کرد.

مسئله دیگری که مهم است ، متأثر شدن زیاد بازار فولاد از اطلاعات پیرامون و رویدادهای سیاسی می‌باشد. همچنان اینگونه اتفاقات می توانند که اثر زیادی بر بازار آهن و فولاد بگذارند. در این هفته های آخر، رویه نرخ ها در بازار، تلاطم خرید و پیشرفت پرشتاب قیمت ها بیشتر از چیزی بود که توقع داشتیم. با این وجود، در هفته ی گذشته، عوض شدن فاز نرخ ها در بازار دیده شد و نظاره گر ثابت بودن نرخ ها در آخرین روزهای هفته بودیم. این موضوع یک دلواپسی و اضطراب مهم  در بازار  به وجود آورده است. در حقیقت تغییرات بازار نشان می‌دهد که بازار داخلی کشور ما بیشتر ازبازارهای دیگر از عامل های خارجی و رویدادها تأثیر گرفته است. رویدادهای پیشآمده در این ماه‌های آخر چه در بخش سیاسی و چه در بخش های دیگر و تأثیرات آن بر بازار داخلی آهن و فولاد سبب زیاد شدن اضطراب خریداران و فروشندگان شده‌است . بعید نیست که باز هم رویدادی در ایران اتفاق بیفتد که نهایتاً بازار داخلی فولاد نیز از آن اثر بگیرد.

برچسبها: آهن آپ  فرآورده های فولادی


منتشر شده در یکشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۴۷