چه عواملی بر نرخ آهن مؤثر است؟

 

طبق گزارشات بخش خبر آهن آپ، بدنبال عامل های تأثیر گذار بر نرخ آهن، از جمله چالش هایی که بازار آهن با آن مواجه می‌باشد، طریقه ی نرخ گذاری فرآورده ی فولادی است. صنایع فولاد کشور ما، دائم و تاکنون از پایه ها و افت و خیز نرخ های جهانی اثر می گیرد. به غیر از آن، عامل های داخلی هم بر نرخ ها مؤثر است. این موضوع همواره ناخشنودی مصرف‌کنندگان و خریداران را بدنبال داشته‌است. بعلاوه، در بازار عوامل زیاد خارجی و داخلی سبب می‌شود که بازار فولاد کشورمان با افت و خیزهای زیادی روبرو شود. در هر کشوری، بازار فلزات و صنایع فولادی را می‌توان یکی از وسیع ترین بازارهای تولیدی و کاربردی بحساب آورد. در حالی که در این بازار، دگرگونی های نرخی اتفاق بیفتد ، بردیگرصنایع نیزاثرمی‌گذارد. در حقیقت می شود این طور گفت که نرخ‌گذاری فراورده های فولادی ما، از نرخ ها و اصول بازارهای جهانی اثر می گیرد.. در همه کشورها، این موضوع متداول است. بعضی از با ارزش ترین عامل های تأثیرگذاربر نرخ ‌گذاری آهن را می شود حجم توزیع و درخواست جهانی، دارایی انبارها و نرخ انرژی دانست. در داخل کشور موضوع مواد اولیه ، وظیفه مهمی در نرخ‌گذاری صنایع فلزی دارد. معین کردن نرخ آهن در کشور ما با اینکه از نرخ ‌گذاری کشورهای CIS پیروی می کند، ولی به دلیل اینکه تولیدکنندگان فولاد بیشتر شرکت‌های دولتی هستند، اثر عامل های داخلی در این بخش بیشتر به چشم می آید. طریقه نرخ گذاری در بخش فولاد، بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان انجام می‌گیرد و در واقع نرخ فرآورده های پایین دستی و بالادستی پیرو این کالا است.

بررسی ها از بازار آهن حکایت از ان دارد که در بخش نرخ ‌گذاری همه ی فلزها چالش های ویژه ای موجود می باشد.. یکی از این چالش ها، نرخ‌گذاری دستوری می‌باشد که سبب افت بازار می‌شود. کشورهای دیگر به این سرانجام رسیده‌اند که برترین مورد انتخاب بازار آزاد است. علت این انتخاب می‌تواند حقیقت‌سازی نرخ ها باشد که درخشانی و امنیت بازار را در بدنبال خواهد داشت. در آخر، این موضوع می‌تواند بخش های پرکارکرد را جلوه بخشیده و توانایی و عملکرد صنایع در بازار را توانایی بخشد. بعلاوه ، حجم وجود آنها در بازارهای صادراتی بیشتر می‌شود.

 

برچسبها: آهن آپ فرآورده ی فولادی  نرخ آهن

 


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۰