چگونگی تخصیص سهمیه به فولادی ها

 

به گزارش آهن آپ  : سیف الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در رابطه با تبیین فعالیت سامانه بهین یاب و چگونگی تخصیص سهمیه به تولید کنندگان محصولات فولادی، بیان کرد: در سامانه بهین یاب برای تخصیص سهمیه شرکت های گوناگون استان ها، شرکت ها اطلاعات روزانه، هفتگی و ماهانه  خود را ثبت و درج می کنند و از طرفی کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت هر استان، اطلاعاتی مانند قبض برق، گاز، آب و انرژی های مصرفی و همچنین حجم تولید و فروش و ظرفیت کارخانه ها را بررسی می کنند و در سامانه بهین یاب ثبت و درج می شود و با توجه به دستور العمل ها سهمیه بندی تخصیصی اجرا می شود.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در ادامه ذکر کرد: تمامی مسئولیت های تایید سهمیه ها با رئیس سازمان هر استان می باشد که پس از تایید از سوی رئیس سازمان، اطلاعات تولیدکنندگان فولاد به معاونت وزارت صمت فرستاده می شود و سپس بار دیگر این سهمیه ها مورد بررسی مجدد قرار می گیرند. اما در صورت کلی می توان گفت مسئولیت اصلی با اداره کل هر استان می باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در این میان سهمیه ها با اطلاعات یکسان نبود و اطلاعات ثبت شده دارای تناقض باشد، برای بررسی مجدد به استان ها فرستاده می شود و که از این مرحله به بعد بررسی های مجدد سهمیه ها و تایید نهایی آن ها و یا رد شدن آن ها به عهده اداره کل هر استان می باشد و وزارت صمت به هیچ وجه حق تغییر یا دخل و تصرف در سهمیه ها را ندارند که در این صورت اجازه ورود به سیستم را هم ندارد.
سیف الله امیری در رابطه با سود آوری بیشتر کارخانه توسط سهمیه بیشتر، بیان کرد: وزارت صمت در تلاش برای تامین مواد اولیه کارخانه های تولیدی بر حسب سهمیه بندی و درصدی از ظرفیت تولیدی کارخانه های تولید فولاد، است و به همه تولیدکنندگان مواد اولیه داده می شود اما شرایط موجود به این شکل است که هر چقدرمیزان سهمیه بیشترباشد، سود بیشتری نصیب تولیدکنندگان خواهد شد، اغلب از کمبود سهمیه گلایه دارند. به هر حال وزارت صمت بر این باور است که به اندازه کافی به کارخانه های تولیدی سهمیه داده می شود.
وی در رابطه با خالی ماندن بخشی از ظرفیت تولید کارخانه های تولید فولاد، ذکر کرد: درشرایط  موجود هیچ شرکتی با ظرفیت واقعی و حداکثر ظرفیت خود کار نمی کند و اگر احیانا شرکت هایی نیاز به سهمیه و یا ورق فولادی بیشتر دارند می توانند ورق فولادی وارد کنند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت درباره تعرفه واردات ورق فولادی تاکید کرد: نامه نگاری های واردات ورق فولادی در وزارت صمت انجام شده و در کمیسیون ماده یک در حال بررسی نهایی است و در واقع  کار در مراحل نهایی است و فقط درگیر بوروکراسی اداری هستیم. اگر در اختیار من بود به گمرکات کشور نامه می زدم و تعرفه را همین امروز کاهش می دادم .

برچسب ها : آهن اپ


منتشر شده در یکشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۱۷