چین تحریک کننده توانمند بازار فولاد

با دقت به جریان نرخ گذاری آهن آلات اگرچه نرخ فولاد اثر بسیاری از شیوع این ویروس نپذیرفت اما افت درخواست و در ادامه تولید  قسمت مهمی از پرکاران این حیطه ‌ها را در این زمان تحت تاثیر قرار داد؛ از این جهت برگشت سطح درخواست به وضعیت ابتدایی اهمیت بسیاری دارد. دراین روزها صنایع خودرو سازی دنیا در فاز گشایش دوباره قرار گرفته‌ اند و پیش ‌بینی می ‌شود که بسیاری از فعالیت‌ های ساخت‌ و ساز و حمل ‌و نقل دنیا در این ماه شروع شوند، اگرچه این گشایش مثل قبل نیست و تا زمانی همه فعالیت‌ ها به ‌حالت نظارت شده تداوم پیدا خواهد کرد. این مسئله سبب می‌شود محدودیت در قسمت درخواست نیز تا موقعی که اقتصاد های بزرگ دنیا به روند معول خود برنگردند، دوام داشته باشد.

هم چنین افزایش سریع بیماری در دنیا سبب شد بسیاری از کشورها در برتری های خود بازنگری کنند و در عوض سرمایه‌ گذاری در قسمت ‌های زیر ساخت و گسترشی  بر ازبین بردن نیاز های اساسی جامعه مرکزیت یابند که همین مسئله نیز دورنما مصرف فولاد دنیا را در هاله‌ ای از پیچیدگی قرار داده است. درحقیقت تا موقعی که صنایع خودرو ساز، قسمت مسکن و زیرساخت در دنیا به وضعیت معمولی خود برنگردد سطح درخواست نیز روند معمولی پیدا نمی‌کند.

در بین اقتصاد های دنیا، چین توانسته از این آشفتگی گذر کند و تا میزانی به وضعیت معمولی برگردد. این مسئله نیز در این چند هفته اخیر بر بازار فولاد دنیا تاثیر گذاشته و قسمتی از رشد نرخ های جهانی نیز تاثیر پذیر از همین مسئله است. این که چین سریعتر از بقیه کشور ها به کرونا مبتلا شده و زودتر وارد مرحله سلامت شد خود به‌ عنوان یک سوپاپ مطمئن در بازار فولاد رفتار کرده و درخواست چین خود تحریک کننده توانمندی برای پیشرفت بازار شده است.


بازار فولاد


منتشر شده در یکشنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۵۳