کاهش صادرات مقاطع فولادی نسبت به سال گذشته

به گزارش آهن آپ

انجمن جهانی فولاد بیان کرد:در شش ماهه آغازین سال جاری یک میلیون و ۲۵۹ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته صادرات فولادی نیز درمقایسه با شش ماهه نخست سال قبل ۱۲ درصدافت داشته است.
همچنین شمش فولادی که شامل :اسلب، بلوم و بیلت می‌باشد، در شش ماهه ابتدایی سال جاری دو میلیون و ۹۳۷هزارتن صادرشده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش ۱۶ درصدی روبه رو بوده است.

کل مقاطع تخت فولادی در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۷ درصدی داشته است.

در شش ماهه نخست سال جاری  ۳۱۲ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که ۵۴ درصد درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.


منتشر شده در شنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۱:۱۰