کاهش واردات مجموع مقاطع فولادی

بیشترین مقدار واردات در چهار ماه اول سال متعلق به محصولات طویل فولادی بامیزان 244هزارتن بوده که نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته (۲۶۸ هزار تن) ،4 درصد کاهش داشته است .میزان واردات مقاطع تخت فولادی امسال نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته،9 درصد کاهش داشته و از244هزار تن به 221هزار تن رسیده است.

همچنین  واردات شمش فولادی (فولاد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم) و آهن اسفنجی در چهار ماهه اول سال به صفر رسیده است.

برچسب: آهن آپ


منتشر شده در پنج شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۲۶