کاهش و رشد نرخ جهانی سنگ آهن

سنگ آهن

دراین یک هفته قیمت سنگ آهن تاثیرپذیر گفت و گوهای سیاسی چین و کنفرانس های اقتصادی بازار فولاد تغییرات بسیاری را شاهد بوده است که بر طبق گزارشات پلتس، نرخ سنگ آهن عیار ۶۲ درصد وارداتی بندرای شمالی چین دراین یک هفته درگیر افتی ۷/۴ دلاری شد و به ۱۷۱.۰۵ دلار در هر تن رسید.
در مدت زمانی ۵ تا ۱۱ مارس در برگزاری نشست دو قلوی حزب حکم کننده چین یعنی کنگره خلق چین و کنفرانس سیاسی مشورتی خلق چین در هفته قبل، قیمت سنگ آهن در بنادر شمالی چین که به روشی شاخصی برای مشخص کردن قیمت این ماده اولیه یعنی سنگ آهن در تمامی بازارهای جهانی محسوب میشد که در روزهای متفاوت شاهد تغییرات بسیاری مانند کاهش و افزایش بسیار بود.
در حالتی که در روز نهم مارس و در موقعی که برنامه پنج ساله اجتماعی و اقتصادی چین اعلام شد و همانگونه که این برنامه اصرار بر استفاده بیشتر از قراضه آهن به جای سنگ آهن در تولید فولاد و البته لزوم دسترسی به ذخایر سنگ آهن در بیرون از کشور و به دست آوردن این ذخیره ها برای افت وابستگی صنعت فولاد چین به مواد اولیه کشورهای دیگر، نرخ سنگ آهن در بندرهای شمالی چین با کاهش روبه رو شد. 
به روشی که برطبق برآورد پلتس میانگین نرخ سنگ آهن عیار ۶۲ درصد وارداتی بندرهای شمالی چین در آن روز با کاهش بسیار ۱۰/۵۵ دلاری به ۱۶۳.۶۰ دلار در هر تن رسید. در این میان فردای همان روز برگزار شدن کنفرانس بین‌المللی قراضه آهن از طریق شرکت انگلیسی کالانیش و به میزبانی ترکیه، منتهی به برگشت سنگ آهن به ریل افزایشی شد.
دکتر کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بازارهای جهانی فولاد و سنگ آهن در این خصوص گفت : حاضران این کنفرانس تجاری مهم همگی به این اعتقاد رسیدند که اعلام انجمن آهن و فولاد چین مبنی بر واردات تقریبا ۳۰۰ میلیون تن قراضه آهن از طریق این کشور با وجود درخواست بسیاری که برای این ماده اولیه تولید فولاد در کل دنیا وجود دارد و همچنین مصرف تقریبا ۳۰۰ میلیون تن قراضه آهن داخلی با دقت به تصویب نشدن کنگره خلق چین بر تخریب سازه‌های فولادی زیر ۱۰ سال عمر مفید، بیشتر یک گزافه تجاری حساب می ‌شود. 
دکتر کیوان جعفری طهرانی با اصرار بر این که شواهد نشان دهنده آن است که چین توان رشد مصرف قراضه آهن به میزان دو برابر و تقریبا ۳۰۰ میلیون تن در سال با استفاده از تغییر در فرمول بارهای ورودی کوره های خود را دارد، ولی این مسئله باعث نخواهد شد که به یکباره واردات سنگ آهن به نصف افت یابد. به همین علت در دو روز قبل قیمت سنگ آهن در بندرهای شمالی چینی جریان افزایشی به خود گرفت و شاخص پلتس برای سنگ آهن وارداتی عیار ۶۲ درصد بنادر شمالی چین با افزایشی ۶/۳۵ دلاری به ۱۷۱.۰۵ دلار در مقابل هر تن رسید.
 


منتشر شده در یکشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۰۵