گذری کوتاه بر شرایط بازار آهن

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ ، در گستره بزرگ صنعت و معدن، صنایع‌معدنی دارای جایگاه مخصوصی می باشند، زیرا اثر منحصر به فردی در پیشرفت اقتصادی ،اشتغال زایی ، ارزش‌آفرینی، پیشرفت تولید ناخالص ملی و همین طور بهتر شدن دیگر مولفه‌های اقتصادی کشور دارند. دقت به این مورد ضروری می باشد که صنعت فولاد با تکیه بر ذخیره های بی نیاز معدنی و منبع های بزرگ انرژی از ویژپی های زیادی در کشور بهره مند است و اثر مطلوبی بر پیشرفت اقتصادی کشور دارد. دولت قدرت این را دارد با ممانعت از خام‌فروشی و حمایت از استخراج معادنی که فعالیتی ندارند قدمی بزرگ در راه تهیه خوراک اولیه صنایع تولیدی بردارد. بدنبال آن با استفاده از سیاست‌های واجب برای ممانعت از ورود محصولات قابل تولید در کشور بخصوص فرآورده های پییشرفتی کشور، اختصاص ارز و مختص کردن یارانه‌های کمکی به صنعت ها برای تهیه مواد اولیه، بدنبال پیشرفت تولید و استفاده از نیروی کار داخلی، از تلاش صنایع پشتیبانی کند. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان تعادل نداشتن مسلط بر چرخه تولید را اولین مشکلی دانست که تلاش در صنعت فولاد را با سختی مواجه می‌کند. با دقت به برنامه‌های صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴، می بایست بیان کرد که این چرخ بسیار نامتعادل است؛ یعنی با محقق شدن گنجایش های فولادی برنامه‌ریزی شده، با محدودیت کنسانتره و گندله مواجه خواهیم شد. دومین چالش در مسیر این صنعت در دل بازار فراروده های آن پنهان است و کلاً، شامل مداخله های امری در جریان توزیع و درخواست در بازار فرآورده ها می‌شود. این مداخله ها از طرف سیاست‌گذاران دولت به صنعت تحمیل شده است، به همین دلیل با دگرگونی های اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نگاه حقیقی می شود به دوام اصلاح رویه غلط قدیم امیدوار بود. لزوم شرکت‌های تولیدی به مراعات حدود ویژه برای توزیع و طریقه کمبود بر ساختار بازار همچنان باعث تشکیل رانت در بازار می‌شود و سود تلاش شرکت‌های فولادی را به جیب افراد ویژه ای راهی می‌کند. در اینگونه وضعیتی ، آزادسازی بازار و مجوز کارکرد توزیع و درخواست و اعتماد دولت به تولیدکنندگان، بازار را به سوی اعتدال سوق می دهد.

 

برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۲۰