گره کور بازار آهن

بازار آهن


در بازرسی های انجام شده در بازار آهن، دو بخش با گره کور به عنوان مسئله حل نشدنی کنترل بازار، در این روزها شناخته شدند که به شرح ذیر می باشند:
۱-اعمال رخنه مافیا و قدرت‌های اقتصادی در تصمیمات نظارتی اقتصاد کشور
۲- وجود نداشتن مدیریت کافی و مطلوب در خروجی بورس کالا

افراد ماهر بازار اعتقاد دارند که تا این دو گره باقی است هیچ وقت مسئله مصرف کننده حقیقی و نهایی برطرف نخواهد شد و همیشه برطرف شدن این مشکل که چرا و به چه علت کالایی با تفاوت قیمت کیلویی ۲ الی ۳ هزار تومانی با قیمت خرید و فروش در بورس کالا در بازار آزاد فروخته می شود و دولت در کنترل این رانت تا این میزان بی قدرت است را نمی توان در جای دیگر به جز دو مورد عنوان شده تجسس کرد زیرا اگر دولت بخواهد مسئله ای نیست که برطرف شدن آن برایش کار خیلی مشکل و نشدنی باشد، اما این خاموشی دولتی ها در مقابل این وقایع این تردید را بوجود می آورد که یا خودش به نوعی در سود آن سهیم است یا حتما نمی داند که چه می کند ‌و به دور خود نسنجیده می‌چرخد.

از این جهت تلاش و سعی سمت عرضه برای تحویل اختیارات این بازار به آنها همان تعبیر سلام گرگ بی طمع نیست، است زیرا با وجود این ساحت از اختیارات می توانند به بیشترین نرخ فروش در بازار داخلی دست پیدا کنند و دقیقا با دقت به چگونگی فعالیت آنها این یک مسئله طبیعی می باشد چون اینها در روبه رو شدن با این مشکل دقیقا مانند حیطه خودرو توقع دارند که با نرخ حاشیه بازار،  محصول خود را به بفروشند؛ اکنون حاشیه بازارهم در نهایت متغیری سرچشمه گرفته از فعل خود اینها در بازار داخلی است زیرا اکنون مرزها تاثیر پذیر از تحریم ها بسته هستند و پول ملی ما هم اعتبار خودش را در مقابل پول خارجی از دست داده است .


منتشر شده در چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹