یادآوری رخداد های بازار فولاد

بازار فولاد


بر طبق گزارش تحلیل گران آهن آپ ، قصه را از موقعی دوره می کنیم که نرخ های فولاد در بازار داخلی از ابتدای نیمه دوم سال ۹۸ به ویژه پایان بهمن ماه سال قبل تاثیر پذیر از کم بودن عرضه های مواد اولیه داخلی مانند شمش و آهن اسفنجی  و بعضی رویدادها غیر منتظره و تغییرات دلار، سر به فلک کشیده بود تا این که سرانجام با بلند شدن صدای انتقادات مصرف کننده داخلی و بعضی تولید کنندگان میانی، اجازه تنظیم بازار داخلی و برگرداندن آسایش به معاون امور سپرده شد.
فولاد سازان با سعی برای تنظیم بازار و وادار کردن فولاد سازان داخلی به برتری تامین بازار داخلی با سهمیه مشخص، پیروز شد تا انتهای اسفند ماه ۹۸ و ابتدای فروردین ماه تا میزانی نرخ های داخلی را افت دهند و بازار را تا میزانی متعادل کنند. این رفتارها در صورتی در دست اعمال بود که ناخشنودی فولاد سازان داخلی از بعضی از این رفتارها در محدودیت های ایجاد شده به اوج خود رسیده بود.

متقابلا این پیشامدها و رویداد ها، میزان جریان نوسانات شدت پیدا کرد؛ به صورتی که علاوه بر این که بعضی از مفاد مصوبات اخیر ستاد مدیریت بازار توسط بعضی رسانه ها خبر داده شده بود؛ رویدادهای این روز ها  نشان داد که وضعیت آن طور که رسانه ای شده، جلو نمی ‌رود.  کلیه اختیارات تنظیم بازار فولاد کشور تا آگهی پس از این بر عهده بورس کالا یا در حقیقت خود فولاد سازان بزرگ کشور قرار داده شده، مسئله تشخیص قیمت پایه عرضه شمش بر طبق قیمت دلار نیمایی و قیمت شمش صادراتی ایران شکل اجرایی سخت ‌تری به خود گرفته است، بر طبق دستور العمل ها فولاد سازان مسئول شدند که علیرغم این که حداقل ۹۰ درصد درخواست داخلی را تامین نمایند.
برچسبها:آهن آپ


منتشر شده در دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷