بیکاری در بازار آهن

بازار آهن


با توجه به شرایط ناراضی بازار آهن و بیکاری به وجود آمده از تقسیم نیروها در طول شیوع ویروس کرونا، اکنون کشور با دقت به آمار بیکاری خود از گذشته با جمعیت بسیاری از کارگران بدون شغل روبه رو شده است. از این جهت کشور‌های گوناگون مناسب با توانایی خود پشتیبانی هایی را برای این چنین قشرهایی که ناخودآگاه و بی گناه قربانی کاهش اقتصادی شده اند، انجام دادند و در کشور ما هم چند تصمیم برای چنین مشکلاتی گرفته شد که از جمله آنها عرضه تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای تلافی بعضی از صدمه های متاثر از شیوع ویروس کرونا می باشد. این موارد به عنوان پشتیبانی های گوناگون دولتی مانند پشتیبانی‌های مالیاتی، عرضه تسهیلات بیمه تامین اجتماعی و اموال بانکی به جامعه عرضه شده است. 

البته عملیات انجام شده از منابع بودجه عمومی نیست، بساکه ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها وظیفه شده است که در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد و قسمتی هم از افت ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تامین شده است. در این رابطه مدیر عامل شهرک‌ های صنعتی استان تهران نیز با مرکزیت طریقه اختصاص تسهیلات حمایتی دولت به بنگاه های اقتصادی اقرار داشت : فعالیت های  واحد‌های صنعتی در ابتدای سال با گنجایش ۳۰ درصد شروع شد ولی اینک با پشتیبانی های انجام شده به تقریبا ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.  با وجود اینکه چه این افزایش نسبت به افزایشی که در سه ماهه سوم سال قبلکهگنجایش بسیاری از واحد‌های صنعتی پرکار شد و توسعه ویژه ای از جهت اشتغال، سرمایه‌گذاری و فعالیت واحد‌های تعطیل را به پیشکش آورد، بسیار کم است اما با دقت به شیوع بیماری کرونا که با رشد هزینه تولید، کم بودن سرمایه در گردش و بازگشت خوردن روبه رو هستیم،با اجرا شدن هرچه زودتر تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت، واحد‌های صنعتی به خصوص اکتساب های کوچک بهتر می توانند در مقابل این آشفتگی جهانی مقاومت کنند.


منتشر شده در پنج شنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۵۳