ترانزیت محموله زغال سنگ و کود شیمیایی روسیه از مسیر ایران

به گزارش اهن اپ:

رییس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس خراسان رضوی گفت: اولین محموله‌ ترانزیتی زغال سنگ و کود شیمیایی روسیه وارد پایانه ریلی منطقه ویژه اقتصادی سرخس در استان شد و از آن پس به سمت مقاصد بعدی حرکت کرد. سهمی از این بار زغال سنگ، در اصفهان تخلیه و مابقی بار زغال سنگ و کود شیمیایی از طریق بندرعباس به هندوستان ارسال می‌شود. 

محمد رضا برهمند افزود: محموله نخست کود شیمیایی با یک قطار ۲۵ واگنی و محموله زغال سنگ با قطار ۲۰ واگنی روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته پیش وارد منطقه ویژه اقتصادی سرخس شده است. هر دو محموله به یک سرمایه گذار روس تعلق دارد که در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پس از جابه‌جایی بار از قطارهای ریل عریض کشورهای مستقل مشترک المنافع (سی. آی. اس) به قطارهای ایران، به اصفهان و بندر عباس حمل شده است.

برهمند افزود: روسیه با این قرارداد تا پایان سال جاری یک میلیون تن زغال سنگ و ۳۰۰ هزار تن کودشیمیایی را از مسیر ایران ترانزیت می کند.


منتشر شده در شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۰۲