صدور۸۹ پروانه بهره برداری معدن در جنوب کرمان

به گزارش آهن آپ:

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان با اشاره به ظرفیت های معدنی  برای اشغال زایی و نبودتحول اقتصادی از عدم  زیرساخت های ضروری نقد کرد: نبود زیرساخت های مورد نیاز در جنوب کرمان منجر به عدم بکارگیری از ۳۵ محدوده و معدن شده که مشکلاتی را به همراه می‌آورد.همچنین غیرفعال ماندن برخی از محدوده ها  نیز ناشی از مشکلات زیر ساختی است.

وی افزود: ۸۹ پروانه بهره برداری معدن در جنوب کرمان صادر شده که از این میزان ۵۴ معدن فعال می‌باشند و الباقی بصورت غیرفعال هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان حذف بروکراسی اداری را مشوق سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته عنوان کرد و گفت: با حذف بروکراسی اداری سرمایه گذاران راغب می‌شوند همکاری و مشارکت های لازم را داشته باشند، اماوجود برخی مشکلات زیرساختی و عدم همکاری و همراهی برخی از دستگاه ها منجر به دلسردی سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در جنوب کرمان می شود.

وی در ادامه به سخنان خودافزود: برای خروج منطقه جنوب کرمان از محرومیت باید نگاه و توجه به این منطقه در رابطه با ایجاد زیرساخت ها تغییر نماید.


منتشر شده در دوشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۷