قیمت سپری در اصفهان

سپری آهنی چیست؟

سپری آهنی یک مقطع طولانی فولادی است که مقطع آن به صورت حرف تی انگلیسی میباشد بدین دلیل این پروفیل به اسمهای مقطع تی صورت ، سپری تی میان مهندسین مشهور است . ولی در بازار آهن آلات و در میان آهن فروشان و پرکاران زمینه آهن آلات به نام

سپری

یا سپری آهنی مشهور است. این پروفیل در صنعت به خصوص در صنعت ساختمان کاربرد بسیاری دارد . سپری آهنی در واقع یک مقطع I صورت آهنی است که از بین جان و با خط برش طولی به دو نصفه تبدیل شده است البته این شیوه ایجاد سپری نیست و در ادامه این دانشنامه به روند تولید آن اشاره میکنیم.

ویژگی های سپری آهنی

 

انواع سپری آهنی

 

انواع سپری آهنی موجود در بازار شامل دو نوع است :

سپری آهنی فابریک

پروفیل سپری آهنی فابریک یک پروفیل تی صورت است که در یکی از کارخانه های بزرگ فولاد با استفاده از خط های توسعه یافته نورد و با استفاده از شمش یا بیلتهای فولادی بعد از گذر از مرحله های نورد به صورت سپری ایجاد میشود. این پروفیل دارای تلرانس ابعادی مطلوبی بوده و وضعیت مرتبط به ابعاد و رواداری های جایز مرتبط به مقاطع فولادی را راضی میکند.به صورتی که ابعاد آن حاوی عرض بال و جان و همچنین قطر بال و جان این مقطع بر اساس جدول اشتال یا جدول استاندارد مقاطع آلمانی است. با دقت به این مسئله وزن ویژه سپری تهیه شده نیز براساس پروفیل جدول اشتال میباشد به صورتیکه با تکیه به این جدول برنامه ریز مقاطع فولادی میتواند با دسترسی داشتن به مدل مقطع و همچنین بحران جایز آن گنجایش باربری پروفیل سپری مرتبط را حساب نماید.

 

سپری آهنی نوردی

ولی از طرف دیگر با دقت به اینکه سپری آهنی استفاده های خاصی دارد که این مسئله بیشتر به صورت ویژه هندسی این مقطع کاری مرتبط میشود.در نتیجه به علت های استفاده بسیار از این مقاطع با بعد های جدول اشتال مقاطعی با وزن یکسان طول کمتر نیز در بازار مصرف میشود. بنابراین با بهره گیری از صنایع نورد کوچک این احتیاج بازار رفع میشود. به صورتیکه سپری های نوردی معمولا به علت افت قطر بال و جان مقطع کم وزن به وجود می آید . این گونه سپری عموماً در زمانی استفاده میشود که از سپری باربری ویژای مورد توقع نیست و بعد های آن برتری و ارزش بیشتری دارد.
ساختن شاسی های آهنی ، پشتیبانی های نگهبان و مواردی ازاین نوع را میتوان به عنوان استفادده های این سپری های نوردی دانست.

 

کارخانه های سازنده سپری

استانداردهای سپری

استانداردهای متداول سپری ها شامل:

بعدهای سپری آهنی

در جدول اشتال از استاندارد دین آلمان (DIN) برای سپری آهنی از اندازه۳ (۳۰ میلیمتر) تا سپری آهنی اندازه ۱۴ (۱۴۰میلیمتر) توصیف شده است. بر طبق جدول اشتال(استاندارد فولاد آلمان) بلندی جان سپری آهنی از عقب بال تا آخر جان طبق اندازه سپری (یا نمره سپری) و برابر با پهنای بال سپری است.

 

ویژگی های سپری آهنی

در جدول اشتال از مقیاس دین آلمان (DIN) برای سپری آهنی از اندازه۳ (۳۰ میلیمتر) تا سپری آهنی اندازه ۱۴ (۱۴۰میلیمتر) توصیف شده است. بر طبق جدول اشتال(استاندارد فولاد آلمان) بلندی جان سپری آهنی از عقب بال تا آخر جان طبق اندازه(یا نمره) آن و برابر با پهنای بال سپری است.

ویژگی های انواع سپری آهنی را برای آسانی در بازرسی به حالت جدول زیر خلاصه کرده ایم که به آسانی میتوانید برطبق شماره سپری و یا اندازه آن ویژگی های سپری مورد نظر خود را پیدا کنید.

 

توصیف

پهنای بال b
mm

ارتفاع تیغه(جان)
b

قطر بال
mm

قطر جان
mm

سپری نمره ۳

۳۰

۳۰

۳

۳

سپری نمره ۴

۴۰

۴۰

۴

۴

سپری نمره ۵

۵۰

۵۰

۵

۵

سپری نمره ۶

۶۰

۶۰

۶

 

اندازه ویژه سپری

در بیشتر موارد گفته شده که به جای استفاده ازکلمه سنگینی برابر طول از کلمه سنگینی ویژه استفاده میشود. در حالتی که این مورد که کلمه سنگینی مخصوص برای کاربرد در موارد گنجایشی است . از آنجا که برای مقاطع فولادی سنگینی برابر طول الگو و مقیاس اندازه گیری است و بنابراین به جای استفاده از سنگینی ویژه سپری خوب تر است از کلمه سنگینی برابر طول آن استفاده کنیم.

ایجاد سپری آهنی

پروفیل های سپری با استفاده از فرایند نورد گرم تهیه میشوند. به این گونه که اول با استفاده از کوره، مواد اولیه گرما دهی شده و به فاز سست شدن می رسند. مقطع فولادی که به نام ماده اولیه تهیه سپری استفاده میشوند بعد از کوره به فرآیند نورد و حالت دهی میرسد. این مقطع با تحرک های مداوم و یا رفت و برگشتی داخل دروازه هایی که با غلتکهای مرتبط حالت دهی میشود در آخر به مقطع T صورت سپری تبدیل میشوند.این فرآیند با اندازه کردن سپری ها و گذر از غلتکهای ویژه موج گیری میشود تا کالای نهایی در پایان خط تولید بی ایراد داخل بازار شود. و پروفیل ها در پایان با مقدار معین بر طبق وزن مورد نظر مشتری بسته بندی میشوند.

 

وزن سپری آهنی

همانگونه که بیان کردیم سپری های آهنی به جز فابریک که در اینجا سپری نوردی هم گفته می شود وزن پایینتری نسبت به سپری های آهنی فابریک دارند و این افت وزن نیز به علت افت قطر بال و جان این پروفیل است.بنابراین در جداول ذیل به هر یک از انواع سپری آهنی به طور جدا پرداخته ایم. در جدول اول بر طبق وزن سپری های فابریک و یا وزن پروفیل سپری براساس جدول اشتال است.

جدول وزن پروفیل سپری آهنی فابریک

شرح

وزن مخصوص سپری(واحد طول)

وزن هر شاخه سپری

وزن سپری ۳

۱/۷۷

۱۰/۶۲

وزن سپری ۴

۲/۹۶

۱۷/۷۶

وزن سپری ۵

۴/۴۴

۲۶/۶۴

وزن سپری ۶

۶/۲۳

۳۷/۳۸

ولی اکنون در جدول زیر وزن پروفیل سپری نوردی را مورد مطالعه قرار میدهیم

جدول وزن پروفیل سپری آهنی نوردی

شرح

وزن مخصوص سپری(واحد طول)

وزن هر شاخه سپری

وزن سپری ۳

۱/۶۷

۱۰/۰۰

وزن سپری ۴

۲/۵۰

۱۵/۰۰

وزن سپری ۵

۳/۵۰

۲۱/۰۰

وزن سپری ۶

۴/۳۳

۲۶/۰۰

قیمت سپری

موارد استفاده سپری در ساختمان چیست ؟

سپری آهنی به وسیله فرم ویژه ای که دارد به جز کاربرد در درست کردن درب و پنجره موارد استفاده خیلی زیاد دیگری هم دارد که در اینجا برخی از آنها را بیان میکنیم:

برپایی زیرسازی های فلزی:

استفاده از سپری برای سقفهای نورگذر:

در اجرای سقفهایی که می بایست از آن نور رد شود مانند سقف پاسیوها،گلخانه ها و اماکنی از این دست ، از سپری آهنی برای نشیمن مناسب برای قرارگیری تایل های گذردهنده نور استفاده میشود.استفاده از سپری آهنی برای پروفیل اصلی باربر در این موردها به اقتصاد کار کمک میکند چراکه با بکارگیری سپری آهنی در زیرسازی، پروفیل های کمکی دیگر مانند سپری آلومنیومی و ...حذف شده و سبب ارزان تر تمام شدن کار میشود.یکی دیگر از مزیت های سپری آهنی در این نوع سقفها به علت خواص فیزیکی آهن به جز جوشکاری راحت و ارزان و برقراری اتصال مطلوب سپری ها به یکدیگر این است که می شود با نورد سرد پروفیل سپری آهنی شکلی مطلوب به آن داد که از این شیوه می شود سقفهای دایروی برپا ساخت و با بکارگیری از ورقهای پلی کربنات رنگی جلوه مطلوبی به این نوع سقفها بخشید.

 

بکارگیری سپری در سقف کاذب باربر:

یکی دیگر از کاربردهای سپری آهنی برای سقف های کاذب است. در برخی از جاها برای جلوه بهتر سقف و همچنین استقامت و ثبات آن از سپری های آهنی به عنوان عضو سازه ای باربر در این سقف ها بکار می رود.این کار به دلیل شکل ظاهری سپری و مقاومت خمشی مطلوب آن می باشد . بصورتی که با قراردادن سپری ها با فاصله های یکسان و قراردادن کاشی و یا موزاییک در میان آنها و روکش ملات ماسه و سیمان پشت آن افزون بر پایایی، در مقابل رطوبت هم دوام مناسبی نسبت به ملات گچ دارد که در اماکن مرطوب گزینه مطلوبی نیست.در این شیوه برای دهانه های کم و بارگذاری سبک بر روی آن از سپری ۳ و برای دهانه های زیادتر و یا بارگذاری سنگینتر از سپری ۴ مصرف میشود. این شیوه در سنگکاری در بخش های بیرونی ساختمان در زیر کنسول ها هم بکار میرود.

 

بکارگیری سپری در کلاف بندی دیوارهای بنایی (وال پست):

در ساختمان سازی مخصوصاً در نقاط زلزله خیز تمام جزییات اجرایی باید بر طبق مقررات طراحی صورت پذیرد.بدین جهت در استاندارد۲۸۰۰ یا همان مقررات طراحی ساختمانهای بادوام در مقابل زمین لرزه دیوارهای یک ساختمان اعم از باربر و غیر باربر می بایست در هندسه دارای قوانینی باشند که در هنگام وقوع زلزله استقامت آنها دستخوش آسیب نگردد. بدین جهت دیوارها باید قوانین اجرایی آیین نامه ۲۸۰۰ را در بند ۷-۳ که در آن به جزییات اجرایی بازشوها درون دیوار اشاره شده را راضی کنند . دیوارها می بایست در ارتفاع و همچنین طول(به خصوص در کنار بازشوهای درب و پنجره) توسط کلافهای فولادی و یا بتنی رها گردند. زیرا استفاده از کلافهای بتنی کارهای اجرایی را آهسته میکند و دارای جزییات بیشتری است. پروفیلهای فلزی برای راحتی اجرا از موارد استفاده زیادتری بهره مند هستند. پروفیلهایی مانند سپری که به علت شکل خاص خود قادرند به عنوان یک پروفیل مطلوب در این مورد استفاده شوند. به این جهت با استفاده از پروفیل سپری و ثبات آن در بالا و پایین بستر مطلوبی برای کنترل دیوارهای آجری و یا بلوکهای ماسه سیمانی تشکیل می شود.

قیمت سپری آهن

از طریق تماس با کارخانه استعلام می گردد و در وب سایت درج می گردد.

پس از تماس با کارشناسان فروش آهن آپ و تایید

قیمت سپری اصفهان

و شرایط پرداخت و بارگیری بست داربست، هزینه بار توسط مشتری پرداخت می گردد. پس از تایید پرداخت ، اطلاعات بار به واحد ترابری ارسال می شود و قيمت كرايه با مشتری هماهنگ می شود و بار به آدرس مشتری، ارسال می گردد

مشخصات

سپری

، ازقبیل نوع، سایز، حالت، استاندارد، قیمت و ساعت آخرین به ‌روزسانی در لیست بالا قابل مشاهده است.

- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آپ در تماس باشید.

لینک های مرتبط:

دانشنامه