جستجو
بستن
در حال مشاهده 1008
بارگیری
سایز
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12899 کارخانه 12 1008 ساده
۱۱:۵۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12897 کارخانه 10 1008 ساده
۱۱:۵۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12895 کارخانه 8 1008 ساده
۱۱:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12893 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۱:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,130
12891 کارخانه 5.5 1008 ساده
۱۶:۲۵ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده بافق یزد
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12912 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۲:۳۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,125
12904 کارخانه 5.5 1008 ساده
۱۲:۲۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,310
کلاف ساده فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12929 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۲:۵۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12943 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۳:۱۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,395
12941 کارخانه 5.5 1008 ساده
۱۳:۰۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
1008 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن