جستجو
بستن
در حال مشاهده A1
بارگیری
سایز
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12806 کارخانه 38 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۲۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12803 کارخانه 36 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۲۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12801 کارخانه 34 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12799 کارخانه 32 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12797 کارخانه 30 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12795 کارخانه 28 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12793 کارخانه 26 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12791 کارخانه 24 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۱۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12789 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
12787 کارخانه 20 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۶:۰۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 25,300
مشاهده بیشتر
میلگرد ساده تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12886 کارخانه 8 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۵۷ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,170
12884 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۵۶ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,075
میلگرد ساده نوین متین
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12882 کارخانه 200 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۵۲ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12880 کارخانه 90 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۵۱ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 28,100
12878 کارخانه 34 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۵ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,100
12876 کارخانه 170 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۴ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 28,100
12874 کارخانه 12 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۱ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,100
12872 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۳۸ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 26,800
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۴ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12848 کارخانه 50 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۵ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12846 کارخانه 45 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۴ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12844 کارخانه 38 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۲ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12842 کارخانه 32 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12840 کارخانه 26 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۴۰ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12838 کارخانه 25 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۹ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12836 کارخانه 23 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۷ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12833 کارخانه 22 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۳۱ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12831 کارخانه 40 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۹ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
12829 کارخانه 36 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۲۷ ۰۴ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,300
مشاهده بیشتر
کلاف ساده کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12949 کارخانه 10 A1 ساده
۱۳:۱۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12947 کارخانه 9 A1 ساده
۱۳:۱۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12945 کارخانه 8 A1 ساده
۱۳:۱۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,120
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13012 کارخانه 16.5 A1 ساده
۱۶:۱۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13010 کارخانه 14 A1 ساده
۱۶:۱۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13008 کارخانه 13 A1 ساده
۱۶:۰۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13006 کارخانه 12.5 A1 ساده
۱۶:۰۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13003 کارخانه 12 A1 ساده
۱۶:۰۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13001 کارخانه 11 A1 ساده
۱۵:۵۷ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12998 کارخانه 10 A1 ساده
۱۵:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,320
12996 کارخانه 9 A1 ساده
۱۵:۵۳ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12994 کارخانه 8.5 A1 ساده
۱۵:۵۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12992 کارخانه 8 A1 ساده
۱۵:۴۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,320
مشاهده بیشتر
A1 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن