جستجو
بستن
در حال مشاهده A2
محل بارگیری
سایز
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11830 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۶:۱۸ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11707 کارخانه 14 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۵:۲۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11703 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۵:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11699 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۵:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11697 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۵:۲۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11045 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11027 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11017 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۴۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10435 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۲۷ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10431 کارخانه 14 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۲۳ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10427 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۲۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,981
10423 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۱۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,981
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11359 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,073
11357 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۱۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,088
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10470 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۲۴ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10466 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۲۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
10461 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۱۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,031
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12401 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۴:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,995
12399 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۴:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,054
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12683 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۲۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12679 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۲۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,998
12675 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۲۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,006
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11388 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۵۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11384 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۴۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11380 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۴۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12745 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۲:۴۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,949
12741 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۲:۳۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,949
12737 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۲:۳۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11958 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,192
11954 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,217
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12611 کارخانه 25 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12607 کارخانه 22 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12601 کارخانه 20 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12597 کارخانه 18 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۲۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12585 کارخانه 16 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۲۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12563 کارخانه 14 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۱۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12547 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12545 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۷:۰۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,081
12534 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۶:۵۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,097
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12622 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۱۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10939 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10929 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,014
10914 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۰:۴۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 2,039
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11898 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۵:۳۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12712 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۲:۰۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12710 کارخانه 8 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۱:۵۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز حالت نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12167 کارخانه 12 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۲:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
12163 کارخانه 10 شاخه 12 متری شاخ آجدار A2
۱۲:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 1,957
کلاف آجدار فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12939 کارخانه 10 شاخ آجدار A2
۱۳:۰۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12937 کارخانه 8 شاخ آجدار A2
۱۲:۵۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12935 کارخانه 6.5 شاخ آجدار A2
۱۲:۵۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12955 کارخانه 10 شاخ آجدار A2
۱۳:۲۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 23,850
12951 کارخانه 8 شاخ آجدار A2
۱۳:۲۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول محل بارگیری سایز نوع آنالیز تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13028 کارخانه 14 شاخ آجدار A2
۱۶:۳۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13024 کارخانه 12 شاخ آجدار A2
۱۶:۲۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 2,180
13018 کارخانه 10 شاخ آجدار A2
۱۶:۱۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13014 کارخانه 8 شاخ آجدار A2
۱۶:۱۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
A2 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر (mm)
طول (m)
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن