جستجو
بستن
در حال مشاهده A4
بارگیری
سایز
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12376 کارخانه 32 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12358 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1 21,745
12324 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12312 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12302 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,650
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12426 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12422 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12418 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۵۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12413 کارخانه 16 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12409 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۴۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11309 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11303 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۲۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,670
11301 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11299 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11295 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,670
11293 کارخانه 16 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,850
11291 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,850
11289 کارخانه 12 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,855
11282 کارخانه 10 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,040
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12701 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12697 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11005 کارخانه 28 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۴۱ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10993 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10985 کارخانه 22 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10979 کارخانه 20 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10967 کارخانه 18 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10957 کارخانه 16 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10951 کارخانه 14 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10945 کارخانه 12 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12734 کارخانه 25 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
A4 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن