از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

اتصالات گالوانیزه

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت چپقی گالوانیزه
  • قیمت مغزی گالوانیزه
  • قیمت سه راه گالوانیزه
  • قیمت زانو گالوانیزه
  • قیمت بوشن گالوانیزه
سایز محصول
  • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری قطر (inch) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
چپقی گالوانیزه قطر 1/4 1 اینچ انبار 11/4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,500 تـــومـان
ثابت
چپقی گالوانیزه قطر 4 اینچ انبار 4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
345,500 تـــومـان
ثابت
چپقی گالوانیزه قطر 3/4 اینچ انبار "3/4
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
15,500 تـــومـان
ثابت
چپقی گالوانیزه قطر 3 اینچ انبار 3"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
189,500 تـــومـان
ثابت
چپقی گالوانیزه قطر 2 اینچ انبار 2"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
54,500 تـــومـان
ثابت
چپقی گالوانیزه قطر 1/2 2 اینچ انبار "11/2
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
124,500 تـــومـان
ثابت
چپقی گالوانیزه قطر 1/2 1 اینچ انبار 1/21
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
43,500 تـــومـان
ثابت
چپقی گالوانیزه قطر 1/2 اینچ انبار 1/2"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
10,500 تـــومـان
ثابت
چپقی گالوانیزه قطر 1 اینچ انبار 1"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
26,500 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری قطر (inch) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
مغزی گالوانیزه قطر 4 اینچ انبار اصفهان 4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
120,500 تـــومـان
ثابت
مغزی گالوانیزه قطر 3/4 اینچ انبار اصفهان 3/4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
9,000 تـــومـان
ثابت
مغزی گالوانیزه قطر 3 اینچ انبار اصفهان "3
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
74,500 تـــومـان
ثابت
مغزی گالوانیزه قطر 2 اینچ انبار اصفهان 2"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
37,500 تـــومـان
ثابت
مغزی گالوانیزه قطر 1/4 1 اینچ انبار اصفهان 11/4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
17,200 تـــومـان
ثابت
مغزی گالوانیزه قطر 1/2 2 اینچ انبار اصفهان 1/22
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
55,500 تـــومـان
ثابت
مغزی گالوانیزه قطر 1/2 1 اینچ انبار اصفهان 1/21
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
22,500 تـــومـان
ثابت
مغزی گالوانیزه قطر 1/2 اینچ انبار اصفهان 1/2"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
5,000 تـــومـان
ثابت
مغزی گالوانیزه قطر 1 اینچ انبار اصفهان 1"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
11,000 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری قطر (inch) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 4 اینچ انبار اصفهان 4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
327,500 تـــومـان
ثابت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 3/4 اینچ انبار اصفهان "3/4
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
21,000 تـــومـان
ثابت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 3 اینچ انبار اصفهان 3"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
192,500 تـــومـان
ثابت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 2 اینچ انبار اصفهان 2"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
98,500 تـــومـان
ثابت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 1/4 1 اینچ انبار اصفهان "11/4
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
49,500 تـــومـان
ثابت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 1/2 2 اینچ انبار اصفهان 1/22
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
136,500 تـــومـان
ثابت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 1/2 1 اینچ انبار اصفهان "11.2
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
55,500 تـــومـان
ثابت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 1/2 اینچ انبار اصفهان 1/2"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
14,300 تـــومـان
ثابت
سه راه مساوی گالوانیزه قطر 1 اینچ انبار اصفهان 1"
۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
29,500 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری قطر (inch) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر1/2 2 اینچ انبار اصفهان 1/22
۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
118,500 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر 4 اینچ انبار اصفهان 4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
316,000 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر 3/4 اینچ انبار اصفهان 3/4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
15,600 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر 3 اینچ انبار اصفهان 3"
۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
163,500 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر 2 اینچ انبار اصفهان 2"
۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
66,500 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر 1/4 1 اینچ انبار اصفهان 11/4"
۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,500 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر 1/2 1 اینچ انبار اصفهان "11.2
۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
48,500 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر1/2 اینچ انبار اصفهان 1/2"
۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
10,000 تـــومـان
ثابت
زانو 90 درجه گالوانیزه قطر 1 اینچ انبار اصفهان 1"
۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
21,040 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول محل بارگیری قطر (inch) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
بوشن گالوانیزه قطر 1/4 1 اینچ کارخانه "11.4
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
34,800 تـــومـان
ثابت
بوشن گالوانیزه قطر 3/4 اینچ کارخانه 4-Mar
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
14,400 تـــومـان
ثابت
بوشن گالوانیزه قطر 4 اینچ کارخانه 4"
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
154,800 تـــومـان
ثابت
بوشن گالوانیزه قطر 3 اینچ کارخانه "3
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
115,800 تـــومـان
ثابت
بوشن گالوانیزه قطر 1/2 اینچ کارخانه 2-Jan
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
9,360 تـــومـان
ثابت
بوشن گالوانیزه قطر 2 اینچ کارخانه "2
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
60,000 تـــومـان
ثابت
بوشن گالوانیزه قطر 1/2 2 اینچ کارخانه 1/21
۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
86,400 تـــومـان
ثابت
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو