جستجو
بستن
در حال مشاهده تیرآهن هاش
بارگیری
سایز
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10077 انبار تهران 55 12 1992
۱۷:۳۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10071 انبار تهران 40 12 1500
۱۷:۳۴ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
10069 انبار تهران 36 12 1344
۱۷:۳۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10067 انبار تهران 34 12 1260
۱۷:۳۱ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 61,460
10065 انبار تهران 32 12 1172
۱۷:۳۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 61,460
10063 انبار تهران 30 12 999
۱۷:۲۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
10061 انبار تهران 28 12 875
۱۷:۲۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 57,790
10059 انبار تهران 26 12 764
۱۷:۲۶ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 57,790
10057 انبار تهران 24 12 702
۱۷:۲۵ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
10055 انبار تهران 22 12 606
۱۷:۲۵ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
مشاهده بیشتر
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10119 انبار تهران 60 12 2544
۱۸:۳۰ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10117 انبار تهران 50 12 257
۱۸:۲۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10115 انبار تهران 45 12 736
۱۸:۲۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10113 انبار تهران 40 12 305
۱۸:۲۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 60,550
10111 انبار تهران 36 12 512
۱۸:۲۳ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10109 انبار تهران 34 12 405
۱۸:۲۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 60,550
10107 انبار تهران 32 12 321
۱۸:۲۱ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 61,460
10105 انبار تهران 30 12 245
۱۸:۱۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 58,710
10103 انبار تهران 28 12 1236
۱۸:۱۹ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
10101 انبار تهران 26 12
۱۸:۱۸ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 59,630
مشاهده بیشتر
تیرآهن هاش مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
سایز
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن