از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت قوطی پروفیل

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت پروفیل 2/5 علویجه
 • پروفیل کیان پرشیا ضخامت 3
 • پروفیل کیان پرشیا ضخامت 2/5
 • قیمت پروفیل 2.2
 • پروفیل کیان پرشیا ضخامت 2
 • قیمت پروفیل یاران
 • قیمت پروفیل کیهان
 • قیمت پروفیل هیربد
 • قیمت پروفیل علویجه
سایز محصول
 • همه سایز ها
قیمت پروفیل 2/5 علویجه
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 علویجه 6 کارخانه اصفهان 2.5 11.3 30*30
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
41,536 تـــومـان
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 علویجه 6 کارخانه اصفهان 2.5 15 40*40
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
41,536 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 علویجه 6 کارخانه اصفهان 2.5 11.3 20*40
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
41,536 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 علویجه 6 کارخانه اصفهان 2.5 9.4 20*30
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
41,536 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 علویجه 6 کارخانه اصفهان 2.5 7.53 20*20
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
41,536 تـــومـان
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 علویجه 6 کارخانه اصفهان 2.5 5.65 10*20
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
41,536 تـــومـان
ثابت
پروفیل کیان پرشیا ضخامت 3
آخریـن بروزرسانی
۱۶. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) محل بارگیری ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 20*60 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 22.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 20*60
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 16.9 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 20*40
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 25.43 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 60*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 22.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 50*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 19.78 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 33.91 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*80
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 28.2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*60
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*50 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 25.43 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*50
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 22.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*40
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 33.9 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 60*60
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 90*90 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 90*90
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 39.56 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 70*70
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 80*80 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 45.21 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 80*80
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*80 ضخامت 3 کیان پرشیا 6 3 39.56 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 60*80
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل کیان پرشیا ضخامت 2/5
آخریـن بروزرسانی
۱۶. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) محل بارگیری ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 7 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 10*20
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 9.3 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 20*20
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 18.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 20*60
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 14 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 20*40
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 11.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 20*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 21 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 60*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 18.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 50*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 16.3 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 14 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 30*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 28 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*80
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 23.3 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*60
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*50
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 18.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 40*40
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 90*90
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 32.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 70*70
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 28 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 60*60
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 23.3 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 50*50
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 37.2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 80*80
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*80 ضخامت 2.5 کیان پرشیا 6 2.5 32.6 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 60*80
تماس بگیرید
ثابت
قیمت پروفیل 2.2
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد پروفیل وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 50*50 6 کارخانه اصفهان 2.2 50*50 20.7
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 20*40 6 کارخانه اصفهان 2.2 20*40 12.5
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 40*100 6 کارخانه اصفهان 2.2 40*100 29
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 20*30 6 کارخانه اصفهان 2.2 20*30 10.3
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 40*80 6 کارخانه اصفهان 2.2 40*80 24.9
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 20*20 6 کارخانه اصفهان 2.2 20*20 8.3
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 40*60 6 کارخانه اصفهان 2.2 40*60 20.7
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 35*35 6 کارخانه اصفهان 2.2 35*35 14.4
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 40*50 6 کارخانه اصفهان 2.2 40*50 18.7
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 25*25 6 کارخانه اصفهان 2.2 25*25 10.2
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 509 6 کارخانه اصفهان 2.2 509 16.7
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 40*40 6 کارخانه اصفهان 2.2 40*40 16.6
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 10*30 6 کارخانه اصفهان 2.2 10*30 8.2
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 508 6 کارخانه اصفهان 2.2 508 16.7
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 30*60 6 کارخانه اصفهان 2.2 60*30 18.6
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 10*25 6 کارخانه اصفهان 2.2 10*25 7.2
۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 507 6 کارخانه اصفهان 2.2 507 16.7
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
0.5 %
323 تـــومـان
پروفیل 30*50 6 کارخانه اصفهان 2.2 30*50 16.5
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 10*20 6 کارخانه اصفهان 2.2 10*20 6.2
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 90*90 6 کارخانه اصفهان 2 90*90 37.3
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 30*40 6 کارخانه اصفهان 2.2 30*40 14.5
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 70*70 6 کارخانه اصفهان 2.2 70*70 29
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 30*30 6 کارخانه اصفهان 2 30*30 12.4
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 60* 60 6 کارخانه اصفهان 2.2 60*60 24.9
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل 20*60 6 کارخانه اصفهان 2.2 20*60 16.6
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
40,727 تـــومـان
123 تـــومـان
پروفیل کیان پرشیا ضخامت 2
آخریـن بروزرسانی
۱۶. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) ابعاد پروفیل تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 10*30 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 7.5 10*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 10*20
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 9.3 20*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*40 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 9.3 10*40
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 7.5 20*20
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 14.9 30*50
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 13 30*40
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 11.2 30*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 20*40
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 18.6 40*60
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*50 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 16.8 40*50
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 16.8 60*30
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 22.3 40*80
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 26 70*70
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 18.6 50*50
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*70 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 20.5 40*70
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 80*80 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 29.8 80*80
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 90*90 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 90*90
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 2 کیان پرشیا 6 2 کارخانه پروفیل کیان پرشیا 22.3 60*60
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۱۶. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) ابعاد پروفیل محل بارگیری تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 120*120 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 49.7 120*120 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 12.4 30*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 10.3 20*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*30 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 8.2 10*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 25*25 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 10.3 25*25 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 8.2 20*20 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 6.2 10*20 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 14.5 30*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 12.4 30*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 24.8 60*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 20.7 40*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 18.6 60*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*60 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 16.5 20*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 20.7 50*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*100 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 31 50*100 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*50 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 18.6 40*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*100 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 29 40*100 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 16.5 30*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 90*90 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 90*90 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*50 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 14.5 20*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 80*80 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 33.1 80*80 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 16.5 40*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 24.8 40*80 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 2.2 یاران 6 2.2 29 70*70 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 7.5 20*20 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 5.6 10*20 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 25*25 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 9.3 25*25 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 9.3 20*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*30 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 7.5 10*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 15 40*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 11.2 20*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 11.2 30*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 13 30*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*50 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 13 20*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 19 50*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*50 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 17 40*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 15 30*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 23 60*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 19 40*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 17 60*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*60 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 15 20*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 23 40*80 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 27 70*70 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 90*90 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 30 80*80 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 120*120 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 42 120*120 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*100 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 29 50*100 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*100 ضخامت 2.5 یاران 6 2.5 27 40*100 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 2 یاران 6 2 5.6 10*20 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2 یاران 6 2 7.5 20*20 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2 یاران 6 2 11.2 30*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2 یاران 6 2 9.3 20*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*30 ضخامت 2 یاران 6 2 7.5 10*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 25*25 ضخامت 2 یاران 6 2 9.3 25*25 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 2 یاران 6 2 13 30*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2 یاران 6 2 11.2 20*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*50 ضخامت 2 یاران 6 2 13 20*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 2 یاران 6 2 15 40*40 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 2 یاران 6 2 17 60*30 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*60 ضخامت 2 یاران 6 2 15 20*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 2 یاران 6 2 19 50*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*50 ضخامت 2 یاران 6 2 17 40*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 2 یاران 6 2 15 30*50 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 2 یاران 6 2 23 40*80 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 2 یاران 6 2 27 70*70 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 2 یاران 6 2 23 60*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 2 یاران 6 2 19 40*60 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*100 ضخامت 2 یاران 6 2 27 40*100 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 90*90 ضخامت 2 یاران 6 2 90*90 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 80*80 ضخامت 2 یاران 6 2 30 80*80 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 120*120 ضخامت 2 یاران 6 2 42 120*120 کارخانه پروفیل یاران
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*100 ضخامت 2 یاران 6 2 29 50*100
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۱۶. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) ابعاد پروفیل محل بارگیری تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 40*80 ضخامت 2 کیهان 6 2 22.6 40*80 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 2 کیهان 6 2 22.6 60*60 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 2 کیهان 6 2 18.84 40*60 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 2 کیهان 6 2 16.95 60*30 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 2 کیهان 6 2 18.84 50*50 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 2 کیهان 6 2 15.07 30*50 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 2 کیهان 6 2 15.07 40*40 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2 کیهان 6 2 11.3k 20*40 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2 کیهان 6 2 11.3 30*30 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2 کیهان 6 2 9.42k 20*30 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2 کیهان 6 2 7.53k 20*20 کارخانه پروفیل کیهان
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۱۶. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) ابعاد پروفیل محل بارگیری وزن تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 90*90 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 90*90 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه 30.5
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 80*80 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 80*80 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*80 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 40*80 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 70*70 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 70*70 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 60*60 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 60*60 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*60 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 40*60 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*60 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 60*30 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*60 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 20*60 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 50*50 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 50*50 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*50 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 40*50 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*50 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 30*50 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*50 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 20*50 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 40*40 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 40*40 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*40 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 30*40 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 20*40 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 30*30 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 20*30 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*30 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 10*30 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 25*25 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 25*25 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 20*20 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 10*20 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
پروفیل 100*100 ضخامت 1.8 هیربد زرندیه 6 1.8 100*100 کارخانه پروفیل هیربد زرندیه
تماس بگیرید
ثابت
قیمت پروفیل علویجه
آخریـن بروزرسانی
۰۴. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری ابعاد پروفیل وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسان خرید و چارت
پروفیل 40*40 ضخامت 2 علویجه 6 2 کارخانه اصفهان 40*40 15
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,445 تـــومـان
ثابت
پروفیل 30*30 ضخامت 2 علویجه 6 2 کارخانه اصفهان 30*30 11.3
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,445 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*40 ضخامت 2 علویجه 6 2 کارخانه اصفهان 20*40 11.3
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,445 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*30 ضخامت 2 علویجه 6 2 کارخانه اصفهان 20*30 9.4
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,445 تـــومـان
ثابت
پروفیل 20*20 ضخامت 2 علویجه 6 2 کارخانه اصفهان 20*20 7.53
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,445 تـــومـان
ثابت
پروفیل 10*20 ضخامت 2 علویجه 6 2 کارخانه اصفهان 10*20 5.65
۱۶:۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
42,445 تـــومـان
ثابت
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو